डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) डिसेंबर, 2022 - MPSC

Thumbnail
Marathi

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) डिसेंबर, 2022 - MPSC

Shrikant Sathe

या कोर्समध्ये श्रीकांत साठे सर तुम्हाला चालू घडामोडींचे सखोल ज्ञान देतील. एमपीएससी/यूपीएससी (मराठी) (वर्णनात्मक आणि वस्तुनिष्ठ) ची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांसाठी हा अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरेल. अभ्यासाच्या कोणत्याही टप... Read more
Ended on Dec 30

Dec 13 - Dec 30, 2022

15 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Dec 12 - 18

6 lessons

Dec

13

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग I

Lesson 1  •  Dec 13  •  1h 36m

Dec

14

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग II

Lesson 2  •  Dec 14  •  1h 33m

Dec

15

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग III

Lesson 3  •  Dec 15  •  27m

Dec

16

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग IV

Lesson 4  •  Dec 16  •  1h 34m

Dec

17

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग V आणि शंका निरसन

Lesson 5  •  Dec 17  •  1h 36m

Dec

18

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग VI

Class was cancelled by the Educator

Week 2

Dec 19 - 25

3 lessons

Dec

19

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग VII

Lesson 7  •  Dec 19  •  1h 31m

Dec

24

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग IX

Lesson 8  •  Dec 24  •  1h 32m

Dec

25

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग X आणि शंका निरसन

Lesson 9  •  Dec 25  •  1h 33m

Week 3

Dec 26 - Jan 1

6 lessons

Dec

26

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग XI

Lesson 10  •  Dec 26  •  1h 35m

Dec

27

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग XII

Lesson 11  •  Dec 27  •  1h 32m

Dec

29

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग XIII

Lesson 12  •  Dec 29  •  1h 31m

Dec

29

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग XV

Lesson 13  •  Dec 29  •  1h 2m

Dec

30

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग XIV आणि शंका निरसन

Lesson 14  •  Dec 30  •  1h 2m

Dec

30

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग VIII

Lesson 15  •  Dec 30  •  1h 33m