DCA: डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - MPSC

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

DCA: डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - MPSC

Shrikant Sathe

या अभ्यासक्रमात श्रीकांत साठे सर आपणास चालू घडामोडींचे सखोल ज्ञान देतील. एमपीएससी/युपीएससी (मराठी) (वर्णनात्मक आणि वस्तुनिष्ठ) ची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांसाठी हा कोर्स उपयुक्त ठरेल. अभ्यासाच्या कोणत्याही टप्प्याव... Read more
Ended on Jan 30

Jan 2 - Jan 30, 2023

14 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Jan 2 - 8

3 lessons

Jan

2

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग 1

Lesson 1  •  Jan 2  •  1h 31m

Jan

4

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग 2

Lesson 2  •  Jan 4  •  1h 37m

Jan

6

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग ३

Lesson 3  •  Jan 6  •  1h 40m

Week 2

Jan 9 - 15

4 lessons

Jan

9

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग ४

Lesson 4  •  Jan 9  •  1h 39m

Jan

10

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग ५ आणि शंका निरसन

Lesson 5  •  Jan 10  •  1h 32m

Jan

11

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग ६

Lesson 6  •  Jan 11  •  1h 40m

Jan

13

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग ७

Lesson 7  •  Jan 13  •  1h 44m

Week 3

Jan 16 - 22

3 lessons

Jan

16

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग ८

Lesson 8  •  Jan 16  •  1h 35m

Jan

18

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग ९

Lesson 9  •  Jan 18  •  1h 33m

Jan

20

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग १० आणि शंका निरसन

Lesson 10  •  Jan 20  •  1h 27m

+ See all lessons