Course on Marathi Grammar

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

Course on Marathi Grammar

Vaijinath Dhendule

या अभ्यासक्रमात वेणजीनाथ धेंदूले मराठी व्याकरणाचे सखोल ज्ञान देतील. एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांसाठी हा अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरेल. त्यांच्या तयारीच्या कोणत्याही टप्प्यावर शिकणार् यांना अभ्यासक्रमाचा फायदा हो... Read more
Ended on Nov 21

Oct 6 - Nov 21, 2021

24 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Oct 4 - 10

4 lessons

Oct

6

अभ्यासक्रम व प्रश्नपत्रिका विश्लेषण

Lesson 1  •  Oct 6  •  1h 29m

Oct

7

वर्णमाला - I

Lesson 2  •  Oct 7  •  1h 28m

Oct

8

वर्णमाला - II

Lesson 3  •  Oct 8  •  1h 26m

Oct

9

शंका निरसन सत्र

Lesson 4  •  Oct 9  •  1h 31m

Week 2

Oct 11 - 17

6 lessons

Oct

11

स्वर संधी, व्यंजन संधी - I

Lesson 5  •  Oct 11  •  1h 26m

Oct

12

स्वर संधी ,व्यंजन संधी - II

Lesson 6  •  Oct 12  •  1h 31m

Oct

13

मराठीतील विशेष संधी पूर्वरूप व पररूप संधी

Lesson 7  •  Oct 13  •  1h 29m

Oct

14

शंका निरसन सत्र

Lesson 8  •  Oct 14  •  1h 28m

Oct

15

शब्दाच्या जाती विकारी व अविकारी शब्द

Lesson 9  •  Oct 15  •  1h 25m

Oct

16

सर्वनाम

Lesson 10  •  Oct 16  •  1h 11m

Week 3

Oct 18 - 24

6 lessons

Oct

18

विशेषण

Lesson 11  •  Oct 18  •  1h 28m

Oct

19

शंका निरसन सत्र

Lesson 12  •  Oct 19  •  1h 31m

Oct

20

क्रियापद

Lesson 13  •  Oct 20  •  1h 24m

Oct

21

प्रयोग

Lesson 14  •  Oct 21  •  1h 25m

Oct

22

कर्मणी प्रयोग व त्याचे प्रकार

Lesson 15  •  Oct 22  •  1h 24m

Oct

23

शंका निरसन सत्र

Lesson 16  •  Oct 23  •  1h 29m

+ See all lessons