Course on Marathi Grammar for Departmental PSI Exam

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

Course on Marathi Grammar for Departmental PSI Exam

Vaijinath Dhendule

या अभ्यासक्रमात वैजिनाथ धेंडुळे विभागीय PSI परीक्षेसाठी मराठी व्याकरणाचे सखोल ज्ञान देतील. एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांसाठी हा कोर्स उपयुक्त ठरेल. त्यांच्या तयारीच्या कोणत्याही टप्प्यावर शिकणाऱ्यांना या को... Read more
Ended on Dec 25

Nov 15 - Dec 25, 2021

37 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Nov 15 - 21

7 lessons

Nov

15

अभ्यासक्रम व प्रश्नपत्रिका विश्लेषण

Lesson 1  •  Nov 15  •  1h 30m

Nov

16

वर्णमाला - I

Lesson 2  •  Nov 16  •  1h 33m

Nov

17

वर्णमाला - II

Lesson 3  •  Nov 17  •  1h 29m

Nov

18

शंका निरसन सत्र

Lesson 4  •  Nov 18  •  1h 32m

Nov

19

संधी - I

Lesson 5  •  Nov 19  •  1h 34m

Nov

20

संधी - II

Lesson 6  •  Nov 20  •  1h 31m

Nov

21

संधी - III

Lesson 7  •  Nov 21  •  1h 30m

Week 2

Nov 22 - 28

7 lessons

Nov

22

शंका निरसन सत्र

Lesson 8  •  Nov 22  •  1h 30m

Nov

23

प्रयोग - I

Lesson 9  •  Nov 23  •  1h 31m

Nov

24

प्रयोग - II

Lesson 10  •  Nov 24  •  1h 31m

Nov

25

प्रयोग - III

Lesson 11  •  Nov 25  •  1h 31m

Nov

26

शंका निरसन सत्र

Lesson 12  •  Nov 26  •  1h 31m

Nov

27

अलंकार - II

Lesson 13  •  Nov 27  •  1h 30m

Nov

28

अलंकार - III

Lesson 14  •  Nov 28  •  1h 30m

Week 3

Nov 29 - Dec 5

6 lessons

Nov

29

समास - I

Lesson 15  •  Nov 29  •  1h 25m

Nov

30

समास - III

Lesson 16  •  Nov 30  •  1h 1m

Dec

1

शंका निरसन सत्र

Lesson 17  •  Dec 1  •  1h 28m

Dec

2

वाक्य परिवर्तन - I

Lesson 18  •  Dec 2  •  1h 29m

Dec

3

वाक्य परिवर्तन - II

Lesson 19  •  Dec 3  •  1h 32m

Dec

4

वाक्य संश्लेषण - III

Lesson 20  •  Dec 4  •  1h 30m

+ See all lessons