ಇತಿಹಾಸದ ಕೋರ್ಸ್ - KARTET 2023

Thumbnail
Kannada

ಇತಿಹಾಸದ ಕೋರ್ಸ್ - KARTET 2023

Imamsab Multani

ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಇಮಾಮ್ಸಾಬ್ ಮುಲ್ತಾನಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಸ್ 2.5 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ 9... Read more
Ended on Aug 31

Apr 14 - Aug 31, 2023

89 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Apr 10 - 16

2 lessons

Apr

14

ಆಧಾರಗಳು

Class was cancelled by the Educator

Apr

15

ಭರತವರ್ಷ

Lesson 2  •  Apr 15  •  1h 24m

Week 2

Apr 17 - 23

6 lessons

Apr

17

ಸಿಂಧೂ ಸರಸ್ವತಿ ನಾಗರಿಕತೆ

Lesson 3  •  Apr 17  •  1h 32m

Apr

18

ಸನಾತನ ಧರ್ಮ

Lesson 4  •  Apr 18  •  1h 11m

Apr

19

ಜೈನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಮತಗಳು

Class was cancelled by the Educator

Apr

20

ಮೌರ್ಯರು

Lesson 6  •  Apr 20  •  1h 33m

Apr

21

ಕುಶಾಣರು

Lesson 7  •  Apr 21  •  1h 2m

Apr

22

ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

Lesson 8  •  Apr 22  •  1h 5m

Week 3

Apr 24 - 30

6 lessons

Apr

24

ವರ್ಧನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

Lesson 9  •  Apr 24  •  1h 7m

Apr

25

ಶಾತವಾಹನರು

Lesson 10  •  Apr 25  •  1h 9m

Apr

26

ಕದಂಬರು

Lesson 11  •  Apr 26  •  1h 23m

Apr

27

ಗಂಗರು

Lesson 12  •  Apr 27  •  1h 21m

Apr

28

ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಳುಕ್ಯರು

Class was cancelled by the Educator

Apr

29

ಕಂಚಿಯ ಪಲ್ಲವರು

Class was cancelled by the Educator

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd