Course on History for Group C Mains Exam

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

Course on History for Group C Mains Exam

Kapil Kalkekar

या अभ्यासक्रमात कपिल कळकेकर इतिहासाचे सखोल ज्ञान देतील. MPSC गट क परीक्षेची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांसाठी हा अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरेल. त्यांच्या तयारीच्या कोणत्याही टप्प्यावर शिकणाऱ्यांना या अभ्यासक्रमाचा फायदा होई... Read more
Ended on Jun 30

Jun 4 - Jun 30, 2022

23 lessons
0 practices

0 questions by educators

Schedule

Jun 4 - Jun 30

23 lessons

Jun

4

इतिहास वाटचाल व दिशा - I

Lesson 1  •  Jun 4  •  35m

Jun

6

इतिहास वाटचाल व दिशा - II

Lesson 2  •  Jun 6  •  54m

Jun

7

इतिहास वाटचाल व दिशा - III

Lesson 3  •  Jun 7  •  38m

Jun

8

आधुनिक भारत विशेषतः महाराष्ट्र - I व शंका निरसन सत्र

Lesson 4  •  Jun 8  •  50m

Jun

9

आधुनिक भारत विशेषतः महाराष्ट्र - II

Lesson 5  •  Jun 9  •  10m

Jun

10

आधुनिक भारत विशेषतः महाराष्ट्र - III

Lesson 6  •  Jun 10  •  58m

Jun

11

टेस्ट - I

Lesson 7  •  Jun 11  •  1h 16m

Jun

13

आधुनिक भारत विशेषतः महाराष्ट्र - IV व शंका निरसन सत्र

Lesson 8  •  Jun 13  •  1h 1m

Jun

14

आधुनिक भारत विशेषतः महाराष्ट्र - V

Lesson 9  •  Jun 14  •  1h 1m

Jun

15

आधुनिक भारत विशेषतः महाराष्ट्र - VI

Lesson 10  •  Jun 15  •  15m

+ See all lessons