Course on GK for Mega Bharti Exam

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

Course on GK for Mega Bharti Exam

Kapil Kalkekar

या अभ्यासक्रमात कपिल कळकेकर सामान्य ज्ञानाचे सखोल ज्ञान देतील. एमबीईची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांसाठी हा अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरेल. त्यांच्या तयारीच्या कोणत्याही टप्प्यावर शिकणाऱ्यांना या अभ्यासक्रमाचा फायदा होईल. को... Read more
Ended on Jul 12

Jun 9 - Jul 12, 2022

22 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Jun 6 - 12

3 lessons

Jun

9

राज्यघटना दिशा व वाटचाल

Lesson 1  •  Jun 9  •  1h 22m

Jun

10

घटना निर्मिती - I

Lesson 2  •  Jun 10  •  1h 17m

Jun

11

घटना निर्मिती - II

Lesson 3  •  Jun 11  •  1h 36m

Week 2

Jun 13 - 19

6 lessons

Jun

13

प्रास्ताविका

Lesson 4  •  Jun 13  •  2h 5m

Jun

14

संघराज्य व राज्यक्षेत्र [ कलम 1 ते 4 ] - I

Lesson 5  •  Jun 14  •  1h 55m

Jun

15

संघराज्य व राज्यक्षेत्र [ कलम 1 ते 4 ] - II

Lesson 6  •  Jun 15  •  18m

Jun

16

नागरिकत्व - I

Lesson 7  •  Jun 16  •  1h 58m

Jun

17

नागरिकत्व - II

Lesson 8  •  Jun 17  •  1h 57m

Jun

18

नागरिकत्व - III

Lesson 9  •  Jun 18  •  1h 9m

Week 3

Jun 20 - 26

6 lessons

Jun

20

मूलभूत हक्क - I

Lesson 10  •  Jun 20  •  2h 6m

Jun

21

मूलभूत हक्क - II

Lesson 11  •  Jun 21  •  2h 5m

Jun

22

मूलभूत हक्क - III

Lesson 12  •  Jun 22  •  2h

Jun

23

मूलभूत हक्क - IV

Lesson 13  •  Jun 23  •  2h 1m

Jun

24

मूलभूत हक्क - V

Lesson 14  •  Jun 24  •  2h 1m

Jun

25

मूलभूत हक्क - VI

Lesson 15  •  Jun 25  •  2h

+ See all lessons