मेगा भरती परिक्षेसाठी सामान्य ज्ञान वरील कोर्स - इतिहास, एमबीइ

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

मेगा भरती परिक्षेसाठी सामान्य ज्ञान वरील कोर्स - इतिहास, एमबीइ

Kapil Kalkekar

या अभ्यासक्रमात कपिल काळकेकर सामान्य ज्ञानाचे सखोल ज्ञान देतील. एमबीईची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांसाठी हा अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरणार आहे. त्यांच्या तयारीच्या कोणत्याही टप्प्यावर शिकणाऱ्यांना या कोर्सचा फायदा होईल. हा... Read more
Ended on Oct 4

Sep 5 - Oct 4, 2022

22 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Sep 5 - 11

5 lessons

Sep

5

युरोपियन सत्तांचे भारतात आगमन

Lesson 1  •  Sep 5  •  2h 9m

Sep

6

स्वायत्त राज्यांची स्थापना व त्यावर इंग्रजांचा ताबा

Lesson 2  •  Sep 6  •  2h 16m

Sep

7

भारताचे व्हॉईसरॉय

Lesson 3  •  Sep 7  •  2h 5m

Sep

10

स्वातंत्र्याची चळवळ

Lesson 4  •  Sep 10  •  2h 5m

Sep

11

१७७३ चा कायदा, घटनात्मक उपाययोजना सुरवात, व शंका निरसन

Lesson 5  •  Sep 11  •  2h

Week 2

Sep 12 - 18

5 lessons

Sep

12

1909 चा कायदा

Lesson 6  •  Sep 12  •  2h 1m

Sep

13

1919 चा कायदा

Lesson 7  •  Sep 13  •  2h

Sep

14

1935 चा कायदा

Lesson 8  •  Sep 14  •  2h 2m

Sep

15

1857 चा उठाव कारणे

Lesson 9  •  Sep 15  •  2h 1m

Sep

16

1857 चा उठाव प्रसार, व्याप्ती, व शंका निरसन

Lesson 10  •  Sep 16  •  2h

Week 3

Sep 19 - 25

5 lessons

Sep

19

1857 चा उठाव बिमोड व परिणाम

Lesson 11  •  Sep 19  •  46m

Sep

20

राष्ट्रवादाच्या उदयाचा कालखंड

Lesson 12  •  Sep 20  •  2h

Sep

21

काँग्रेसची स्थापना व मावळ कालखंड

Lesson 13  •  Sep 21  •  2h 1m

Sep

22

बंगालची फाळणी व जहाल कालखंड

Lesson 14  •  Sep 22  •  2h 3m

Sep

23

गांधी युग प्रारंभिक कार्य व शंका निरसन

Lesson 15  •  Sep 23  •  1h 55m

+ See all lessons