Course on GK for Mega Bharti Exam

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

Course on GK for Mega Bharti Exam

Kapil Kalkekar

या अभ्यासक्रमात कपिल कळकेकर सामान्य ज्ञानाचे सखोल ज्ञान देतील. एमबीईची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांसाठी हा अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरेल. त्यांच्या तयारीच्या कोणत्याही टप्प्यावर शिकणाऱ्यांना या अभ्यासक्रमाचा फायदा होईल. को... Read more
Ended on Jul 31

Jul 12 - Jul 31, 2022

20 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Jul 11 - 17

4 lessons

Jul

12

संकीर्ण राज्यघटना - I

Lesson 1  •  Jul 12  •  3h 2m

Jul

13

संकीर्ण राज्यघटना - II

Lesson 2  •  Jul 13  •  2h 32m

Jul

14

संकीर्ण राज्यघटना - III

Lesson 3  •  Jul 14  •  2h 50m

Jul

15

संकीर्ण राज्यघटना - IV आणि शंका निरसन सत्र

Lesson 4  •  Jul 15  •  1h 27m

Week 2

Jul 18 - 24

2 lessons

Jul

18

संकीर्ण राज्यघटना - VI

Lesson 5  •  Jul 18  •  1h 27m

Jul

19

संकीर्ण राज्यघटना - VII

Lesson 6  •  Jul 19  •  1h 30m

Week 3

Jul 25 - 31

14 lessons

Jul

25

संकीर्ण राज्यघटना - IX

Lesson 7  •  Jul 25  •  2h 6m

Jul

25

टेस्ट - I विज्ञान

Lesson 8  •  Jul 25  •  2h

Jul

26

संकीर्ण राज्यघटना - X

Lesson 9  •  Jul 26  •  1h 43m

Jul

26

टेस्ट - II राज्यघटना आणि शंका निरसन सत्र

Lesson 10  •  Jul 26  •  2h

Jul

27

संकीर्ण राज्यघटना - XI

Lesson 11  •  Jul 27  •  1h 29m

Jul

27

टेस्ट - III भूगोल

Lesson 12  •  Jul 27  •  1h 59m

Jul

28

संकीर्ण राज्यघटना - XII

Lesson 13  •  Jul 28  •  1h 55m

Jul

28

टेस्ट - IV इतिहास आणि शंका निरसन सत्र

Lesson 14  •  Jul 28  •  2h

Jul

29

संकीर्ण राज्यघटना - XIII

Lesson 15  •  Jul 29  •  2h 1m

Jul

29

टेस्ट - V अर्थशास्त्र व संकीर्ण सामान्य ज्ञान

Lesson 16  •  Jul 29  •  2h

Jul

30

संकीर्ण राज्यघटना - XIV

Lesson 17  •  Jul 30  •  2h

Jul

30

संकीर्ण राज्यघटना - V

Lesson 18  •  Jul 30  •  2h 58m

Jul

31

संकीर्ण राज्यघटना - XV आणि शंका निरसन सत्र

Lesson 19  •  Jul 31  •  2h

Jul

31

संकीर्ण राज्यघटना - VIII आणि शंका निरसन सत्र

Lesson 20  •  Jul 31  •  3h 12m