संयुक्त मुख्य परीक्षा: सामान्य ज्ञानावरील कोर्स

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

संयुक्त मुख्य परीक्षा: सामान्य ज्ञानावरील कोर्स

Atul Takalkar

या संपूर्ण कोर्समध्ये अतुल सर आपल्याला संयुक्त गट ब मुख्य परीक्षेतील पेपर क्रमांक एक मधील जो सामान्य ज्ञान घटकावरील विषय आहे त्यामध्ये साधारणतः चालू घडामोडी संगणक आणि माहिती अधिकार अधिनियम 2005 तसेच महाराष्ट्र ल... Read more
Ended on Nov 9

Oct 15 - Nov 9, 2022

23 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Oct 10 - 16

1 lesson

Oct

15

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम: २०१५ कलम १ ते १०

Lesson 1  •  Oct 15  •  1h 32m

Week 2

Oct 17 - 23

8 lessons

Oct

17

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम: २०१५ कलम ११ ते ३०

Lesson 2  •  Oct 17  •  1h 30m

Oct

18

माहितीचा अधिकार अधिनियम: २००५ सखोल व संपूर्ण प्रकरण १ ते ३

Lesson 3  •  Oct 18  •  1h 31m

Oct

19

माहितीचा अधिकार अधिनियम: २००५ प्रकरण ४ व ५

Lesson 4  •  Oct 19  •  1h 35m

Oct

20

माहितीचा अधिकार अधिनियम: २००५ प्रकरण ६ आणि शंका निरसन

Lesson 5  •  Oct 20  •  1h 33m

Oct

21

प्रमुख नेमणुका व चर्चेतील व्यक्ती: सखोल व संपूर्ण

Lesson 6  •  Oct 21  •  1h 32m

Oct

21

आयोगाचे सर्व प्रश्न 360 पद्धतीने

Lesson 7  •  Oct 21  •  1h 34m

Oct

22

आर्थिक व सामाजिक घडामोडी: सखोल व संपूर्ण

Lesson 8  •  Oct 22  •  1h 37m

Oct

22

पुरस्कार व पुस्तके: चालू घडामोडी

Lesson 9  •  Oct 22  •  1h 31m

Week 3

Oct 24 - 30

4 lessons

Oct

27

संरक्षण व अंतरीक्ष घडामोडी: सखोल व संपूर्ण

Lesson 10  •  Oct 27  •  1h 35m

Oct

27

राष्ट्रीय व महाराष्ट्र घडामोडी: सखोल व संपूर्ण आणि शंका निरसन

Lesson 11  •  Oct 27  •  1h 32m

Oct

28

आंतरराष्ट्रीय घडामोडी: सखोल व संपूर्ण

Lesson 12  •  Oct 28  •  1h 33m

Oct

29

क्रीडा घडामोडी: सखोल आणि संपूर्ण

Lesson 13  •  Oct 29  •  1h 31m

+ See all lessons