Course on General Knowledge for MahaBharti Exam.

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

Course on General Knowledge for MahaBharti Exam.

Kapil Kalkekar

या अभ्यासक्रमात कपिल काळकेकर जीकेचे सखोल ज्ञान प्रदान करतील. एमबीईची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांसाठी हा अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरेल. त्यांच्या तयारीच्या कोणत्याही टप्प्यावर असलेल्या विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमाचा फायद... Read more
Ended on Apr 15

Mar 2 - Apr 15, 2022

36 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Feb 28 - Mar 6

5 lessons

Mar

2

अर्थशास्त्र व विज्ञान -I

Lesson 1  •  Mar 2  •  1h 12m

Mar

3

अर्थशास्त्र व विज्ञान - II

Lesson 2  •  Mar 3  •  1h 5m

Mar

4

अर्थशास्त्र व विज्ञान -III

Lesson 3  •  Mar 4  •  1h 39m

Mar

5

अर्थशास्त्र व विज्ञान - IV व शंका निरसन सत्र

Class was cancelled by the Educator

Mar

6

टेस्ट - I

Lesson 5  •  Mar 6  •  1h 6m

Week 2

Mar 7 - 13

6 lessons

Mar

7

अर्थशास्त्र व विज्ञान - V

Lesson 6  •  Mar 7  •  1h 24m

Mar

8

अर्थशास्त्र व विज्ञान - VI

Lesson 7  •  Mar 8  •  1h 33m

Mar

9

अर्थशास्त्र व विज्ञान -VII व शंका निरसन सत्र

Lesson 8  •  Mar 9  •  1h 33m

Mar

10

अर्थशास्त्र व विज्ञान -VIII

Lesson 9  •  Mar 10  •  1h 31m

Mar

11

अर्थशास्त्र व विज्ञान - IX

Lesson 10  •  Mar 11  •  1h 22m

Mar

12

टेस्ट - II

Lesson 11  •  Mar 12  •  30m

Week 3

Mar 14 - 20

5 lessons

Mar

14

अर्थशास्त्र व विज्ञान -X व शंका निरसन सत्र

Lesson 12  •  Mar 14  •  1h 44m

Mar

15

अर्थशास्त्र व विज्ञान - XI

Lesson 13  •  Mar 15  •  1h 19m

Mar

16

अर्थशास्त्र व विज्ञान - XII

Lesson 14  •  Mar 16  •  1h 53m

Mar

17

अर्थशास्त्र व विज्ञान - XIII

Lesson 15  •  Mar 17  •  1h 30m

Mar

18

अर्थशास्त्र व विज्ञान -XIV व शंका निरसन सत्र

Lesson 16  •  Mar 18  •  1h 53m

+ See all lessons