Course on Analysis of PYQs & Practice of MCQs for Prelims Exam

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

Course on Analysis of PYQs & Practice of MCQs for Prelims Exam

Saurabh Rajendra Sonawane

या कोर्से मध्ये सौरभ राजेंद्र सोनवणे सर अर्थशात्रातील मुख्य परीक्षा आणि पूर्व परीक्षेतील महत्वाचे प्रश्न आणि त्या विषयी महत्वाचे मुद्दे घेतील. MPSC राज्यसेवा आणि संयुक्त परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या प्रत्येक विद्य... Read more
Ended on Mar 31

Mar 22 - Mar 31, 2022

10 lessons
0 practices

0 questions by educators

Schedule

Mar 22 - Mar 31

10 lessons

Mar

22

Analysis of PYQs & Practice of MCQs for Prelims Exam - I

Lesson 1  •  Mar 22  •  1h 4m

Mar

23

Analysis of PYQs & Practice of MCQs for Prelims Exam - II

Lesson 2  •  Mar 23  •  1h 30m

Mar

24

Analysis of PYQs & Practice of MCQs for Prelims Exam - III

Lesson 3  •  Mar 24  •  1h 33m

Mar

25

Practice of MCQs for Prelims Exam - IV & Doubt Clearing Session

Lesson 4  •  Mar 25  •  1h 30m

Mar

27

Analysis of PYQs & Practice of MCQs for Prelims Exam - VI

Lesson 5  •  Mar 27  •  1h 31m

Mar

28

Analysis of PYQs & Practice of MCQs for Prelims Exam - VII

Lesson 6  •  Mar 28  •  49m

Mar

29

Practice of MCQs for Prelims Exam - VIII & Doubt Clearing Session

Lesson 7  •  Mar 29  •  1h 31m

Mar

30

Analysis of PYQs & Practice of MCQs for Prelims Exam - IX

Lesson 8  •  Mar 30  •  1h 30m

Mar

30

Analysis of PYQs & Practice of MCQs for Prelims Exam - V

Lesson 9  •  Mar 30  •  1h 25m

Mar

31

Practice of MCQs for Prelims Exam - X & Doubt Clearing Session

Lesson 10  •  Mar 31  •  1h 30m