Company Logo

Comprehensive Foundation Course on Indian Polity

PREVIEW
Marathi

Comprehensive Foundation Course on Indian Polity

Kiran Wankhade

या कोर्समध्ये किरण वानखडे भारतीय लोकसभेचे सखोल ज्ञान देईल. एमपीएससीची तयारी करणार्‍या इच्छुकांसाठी हा कोर्स उपयुक्त ठरेल. त्यांच्या तयारीच्या कोणत्याही टप्प्यातील शिकणा्यांना अर्थातच फायदा होईल. कोर्समधील शंका क्ल... Read more
Ended on Mar 20

Jan 2, 2021 - Mar 20, 2021

23 lessons

Schedule

Jan 2 - Mar 20 • 23 lessons
Jan

2

Political Science

Lesson 1  •  Jan 2  •  1h 31m

Jan

3

Constitutional Framework - I

Lesson 2  •  Jan 3  •  1h 30m

Jan

9

Constitutional Framework - II

Lesson 3  •  Jan 9  •  1h 30m

Jan

10

Preamble - I & Doubt Clearing Session

Lesson 4  •  Jan 10  •  1h 30m

Jan

16

Preamble - II

Lesson 5  •  Jan 16  •  1h 30m

Jan

17

Preamble - III

Lesson 6  •  Jan 17  •  1h 30m

Jan

23

Citizenship - I

Lesson 7  •  Jan 23  •  1h 30m

Jan

24

Citizenship - II & Doubt Clearing Session

Lesson 8  •  Jan 24  •  1h 30m

Jan

30

Citizenship - III

Lesson 9  •  Jan 30  •  1h 30m

Jan

31

Fundamental Rights - I

Lesson 10  •  Jan 31  •  1h 31m

Feb

6

Fundamental Rights - II

Lesson 11  •  Feb 6  •  1h 31m

Feb

7

Fundamental Rights - III & Doubt Clearing Session

Lesson 12  •  Feb 7  •  1h 31m

Feb

13

Directive Principle of State Policy - I

Lesson 13  •  Feb 13  •  1h 27m

Feb

14

Directive Principle of State Policy - II

Lesson 14  •  Feb 14  •  1h 31m

Feb

20

Fundamental Duties

Lesson 15  •  Feb 20  •  1h 30m

Feb

21

Judiciary & Doubt Clearing Session

Lesson 16  •  Feb 21  •  1h 30m

Feb

27

Parliament - I

Lesson 17  •  Feb 27  •  1h 30m

Feb

28

Parliament - II

Lesson 18  •  Feb 28  •  1h 31m

Mar

6

Parliament - III

Lesson 19  •  Mar 6  •  1h 31m

Mar

7

Constitutional Body & Doubt Clearing Session

Lesson 20  •  Mar 7  •  1h 31m

Mar

13

President & Vice President

Lesson 21  •  Mar 13  •  1h 31m

Mar

15

Panchayati Raj - I

Lesson 22  •  Mar 15  •  1h 31m

Mar

20

Panchayati Raj - II & Doubt Clearing Session

Lesson 23  •  Mar 20  •  1h 20m

warningNo internet connection