Comprehensive Course on Indian Economy for Prelims

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

Comprehensive Course on Indian Economy for Prelims

Swapnil Rathod

या अभ्यासक्रमात स्वप्निल राठोड भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सखोल ज्ञान देतील. एमपीएससीची तयारी करणार्‍या इच्छुकांसाठी हा कोर्स उपयुक्त ठरेल. त्यांच्या तयारीच्या कोणत्याही टप्प्यातील शिकणा्यांना अभ्यासक्रमाचा फायदा होईल. ... Read more
Ended on Aug 31

Aug 9 - Aug 31, 2020

23 lessons

4 quizzes

0 practices

0 questions by educators

Week 1

Aug 3 - 9

1 lesson

Aug

9

भारतीय रिझर्व्ह बँक - I

Lesson 1  •  Aug 9  •  1h 3m

Week 2

Aug 10 - 16

7 lessons • 1 quiz

Aug

10

भारतीय रिझर्व्ह बँक - II

Lesson 2  •  Aug 10  •  1h 4m

Aug

11

भारतीय रिझर्व्ह बँक - III

Lesson 3  •  Aug 11  •  1h 1m

Aug

12

शंका निवारण सत्र

Lesson 4  •  Aug 12  •  1h 1m

Aug

13

चलनपुरवठा मोजण्याच्या पद्धती :M१,M२,M३

Lesson 5  •  Aug 13  •  1h 1m

Aug

14

भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार - I

Lesson 6  •  Aug 14  •  1h 1m

quiz

Weekly Quiz

Quiz 1  •  Missed  •  Aug 14

Aug

15

भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार - II

Lesson 7  •  Aug 15  •  1h 5m

Aug

16

भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार - III & शंका निवारण सत्र

Lesson 8  •  Aug 16  •  1h

Week 3

Aug 17 - 23

7 lessons • 1 quiz

Aug

17

व्यापारतोल व व्यवहारतोल - I

Lesson 9  •  Aug 17  •  1h 1m

Aug

18

व्यापारतोल व व्यवहारतोल - II

Lesson 10  •  Aug 18  •  1h 2m

Aug

19

सार्वजनिक वित्त - I

Lesson 11  •  Aug 19  •  1h 2m

Aug

20

शंका निवारण सत्र

Lesson 12  •  Aug 20  •  1h

quiz

Weekly Quiz

Quiz 2  •  Missed  •  Aug 20

Aug

21

सार्वजनिक वित्त - II

Lesson 13  •  Aug 21  •  1h

Aug

22

सार्वजनिक वित्त - III

Lesson 14  •  Aug 22  •  1h 3m

Aug

23

भारतीय कररचना

Lesson 15  •  Aug 23  •  1h 6m

+ See all lessons