Comprehensive Course on GK for Mega Bharti Exam

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

Comprehensive Course on GK for Mega Bharti Exam

Kapil Kalkekar

या अभ्यासक्रमात कपिल काळकेकर जीकेचे सखोल ज्ञान प्रदान करतील. एमबीईची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांसाठी हा अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरेल. त्यांच्या तयारीच्या कोणत्याही टप्प्यावर असलेल्या विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमाचा फायद... Read more
Ended on Oct 15

Sep 8 - Oct 15, 2021

29 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Sep 6 - 12

3 lessons

Sep

8

भूगोल वाटचाल व दिशा

Lesson 1  •  Sep 8  •  1h 1m

Sep

9

महाराष्ट्र हवामान - I

Lesson 2  •  Sep 9  •  1h 1m

Sep

10

महाराष्ट्र हवामान - II

Lesson 3  •  Sep 10  •  52m

Week 2

Sep 13 - 19

4 lessons

Sep

14

महाराष्ट्र हवामान - III आणि शंका निरसन सत्र

Lesson 4  •  Sep 14  •  48m

Sep

16

महाराष्ट्रातील वने व अभयारण्य - I

Lesson 5  •  Sep 16  •  1h 3m

Sep

17

महाराष्ट्रातील वने व अभयारण्य - II

Lesson 6  •  Sep 17  •  1h 1m

Sep

18

भूगोल टेस्ट

Lesson 7  •  Sep 18  •  1h 1m

Week 3

Sep 20 - 26

5 lessons

Sep

21

भूगोल - I आणि शंका निरसन सत्र

Lesson 8  •  Sep 21  •  1h 31m

Sep

22

भूगोल - II

Lesson 9  •  Sep 22  •  1h 4m

Sep

23

भूगोल - III

Lesson 10  •  Sep 23  •  1h 7m

Sep

24

भूगोल - IV

Lesson 11  •  Sep 24  •  1h 25m

Sep

25

टेस्ट - I आणि शंका निरसन सत्र

Lesson 12  •  Sep 25  •  1h 14m

+ See all lessons