Complete Course on Indian Economy for MPSC Exam 2022

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

Complete Course on Indian Economy for MPSC Exam 2022

Swapnil Rathod

या कोर्से मध्ये संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेच्या दृष्टीने भारतीय अर्थव्यवस्था या विषयावरील आयोगाच्या अभ्यासक्रमानुसार सर्वच घटक अत्यंत सखोल पद्धतीने व अतिशय सोप्या भाषेत पूर्ण करण्यात येणार . हा कोर्स मराठी भाष... Read more
Ended on May 31

Apr 13 - May 31, 2022

41 lessons

1 quiz

0 practices

0 questions by educators

Week 1

Apr 11 - 17

5 lessons

3 practices

Apr

13

आंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत : परकीय व्यापार व परकीय गुंतवणूक, तुलनात्मक खर्च लाभ सिद्धांत

Lesson 1  •  Apr 13  •  1h 33m

Apr

14

आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा घटक विपुलता सिद्धांत, हेक्चर ओहालिन प्रतिमान, लिऑनटिफ विरोधाभास

Lesson 2  •  Apr 14  •  1h 34m

Apr

15

उत्पादन जीवन चक्र सिद्धांत, श्रम व भांडवलाची गतिशीलता निर्धारित करणारे घटक

Lesson 3  •  Apr 15  •  1h 29m

Apr

16

परकीय गुंतवणुकीतील प्रवृत्ती : प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि शंका निरसन सत्र

Lesson 4  •  Apr 16  •  1h 30m

Apr

17

मुक्त व्यापार, संरक्षणवाद, व्यापार वृद्धी डावपेच

Lesson 5  •  Apr 17  •  1h 31m

Week 2

Apr 18 - 24

4 lessons

2 practices

Apr

18

आयात पर्यायी औद्योगिकरण व निर्यात प्राधान्य औद्योगिकरण

Lesson 6  •  Apr 18  •  1h 30m

Apr

21

जागतिक व्यापार संघटनेंतर्गंत व्यापार उदारीकरण व व्यापार मतभेद, गॅट

Lesson 7  •  Apr 21  •  1h 34m

Apr

22

व्यवहारतोल, व्यवहारतोलातील द्विनोंद पद्धत, असंतुलित व्यवहारतोल आणि शंका निरसन सत्र

Lesson 8  •  Apr 22  •  1h 32m

Apr

23

व्यवहारतोल तूट कमी करण्याचे पर्याय, अवमूल्यन

Lesson 9  •  Apr 23  •  1h 30m

Week 3

Apr 25 - May 1

6 lessons

1 practice

Apr

25

विनिमय दर सिद्धांत व विनिमय दर धोके, व्यवहारतोल सिद्धांत

Lesson 10  •  Apr 25  •  1h 30m

Apr

26

सुवर्णपरिमाण पद्धतीचा आढावा, स्थिर विरुद्ध लवचिक विनिमय दर पद्धत, मध्यवर्ती बँकेची भूमिका

Lesson 11  •  Apr 26  •  1h 29m

Apr

27

आर्थिक एकात्मीकरण व फायदे, मुक्त व्यापार क्षेत्रे, सीमाशुल्क आणि शंका निरसन सत्र

Lesson 12  •  Apr 27  •  1h 31m

Apr

28

व्यापारी गटांचे अनुभव व मूल्यमापन (NAFTA ,SAFTA ,SAARC)

Lesson 13  •  Apr 28  •  1h 30m

Apr

29

भारतातील आर्थिक सुधारणा : गरज व स्वरूप

Lesson 14  •  Apr 29  •  1h 33m

Apr

30

भारतातील वित्तीय क्षेत्रातील प्रमुख सुधारणा - I

Lesson 15  •  Apr 30  •  1h 32m

+ See all lessons