Complete Course on Indian Economics

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

Complete Course on Indian Economics

Ajaykumar Gosavi

या कोर्समध्ये, अजयकुमार हनुमंत गोसावी तुम्हाला अर्थशास्त्र या विषयाबाबत सखोल ज्ञान देतील. हा अभ्यासक्रम एमपीएससी परीक्षेची तयारी करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना उपयुक्त ठरेल. या कोर्समधील शंका निवारण सत्रामध्ये तु... Read more
Ended on Sep 21

Aug 5 - Sep 21, 2021

39 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Aug 2 - 8

3 lessons

Aug

5

भारतीय अर्थव्यवस्था

Lesson 1  •  Aug 5  •  1h 1m

Aug

6

राष्ट्रीय उत्पन्न

Lesson 2  •  Aug 6  •  1h 29m

Aug

7

सामाजिक व आर्थिक विकास निर्देशांक

Lesson 3  •  Aug 7  •  1h 19m

Week 2

Aug 9 - 15

6 lessons

Aug

9

दारिद्रय - I आणि शंका निरसन सत्र

Lesson 4  •  Aug 9  •  1h 29m

Aug

10

दारिद्रय - II

Lesson 5  •  Aug 10  •  1h 13m

Aug

11

बेरोजगारी

Lesson 6  •  Aug 11  •  1h 25m

Aug

12

दारिद्रय व बेरोजगारी संबंधी शासनाच्या योजना

Lesson 7  •  Aug 12  •  1h 22m

Aug

13

भारतीय अर्थव्यवस्था सराव टेस्ट - I आणि शंका निरसन सत्र

Lesson 8  •  Aug 13  •  1h 12m

Aug

14

उद्योग - I

Lesson 9  •  Aug 14  •  1h 27m

Week 3

Aug 16 - 22

6 lessons

Aug

16

उद्योग - II

Lesson 10  •  Aug 16  •  1h 13m

Aug

17

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग

Lesson 11  •  Aug 17  •  1h 19m

Aug

18

महाराष्ट्र उद्योग आणि शंका निरसन सत्र

Lesson 12  •  Aug 18  •  47m

Aug

19

भारतीय बँक व्यवस्था

Lesson 13  •  Aug 19  •  1h 32m

Aug

20

भारतीय रिझर्व बँक

Lesson 14  •  Aug 20  •  1h 37m

Aug

21

भारतीय वित्तीय बाजार

Lesson 15  •  Aug 21  •  1h 20m

+ See all lessons