Complete Course on GK

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

Complete Course on GK

Kapil Kalkekar

या अभ्यासक्रमात कपिल कळकेकर सामान्य ज्ञानाचे सखोल ज्ञान देतील. एमबीईची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांसाठी हा अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरेल. त्यांच्या तयारीच्या कोणत्याही टप्प्यावर शिकणाऱ्यांना या अभ्यासक्रमाचा फायदा होईल. को... Read more
Ended on Mar 1

Jan 19 - Mar 1, 2022

31 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Jan 17 - 23

2 lessons

Jan

19

राज्यघटना व भूगोल - I

Lesson 1  •  Jan 19  •  1h 15m

Jan

20

राज्यघटना व भूगोल - II

Lesson 2  •  Jan 20  •  41m

Week 2

Jan 24 - 30

8 lessons

Jan

24

राज्यघटना व भूगोल - V

Lesson 3  •  Jan 24  •  1h 42m

Jan

24

टेस्ट - I

Lesson 4  •  Jan 24  •  1h 27m

Jan

25

राज्यघटना व भूगोल - VI

Lesson 5  •  Jan 25  •  1h 30m

Jan

26

राज्यघटना व भूगोल - VII व शंका निरसन सत्र

Lesson 6  •  Jan 26  •  1h 32m

Jan

27

राज्यघटना व भूगोल - VIII

Lesson 7  •  Jan 27  •  2h

Jan

27

राज्यघटना व भूगोल - IV व शंका निरसन सत्र

Lesson 8  •  Jan 27  •  1h 10m

Jan

28

राज्यघटना व भूगोल - IX

Lesson 9  •  Jan 28  •  1h 41m

Jan

29

टेस्ट - II

Lesson 10  •  Jan 29  •  1h 42m

Week 3

Jan 31 - Feb 6

7 lessons

Jan

31

राज्यघटना व भूगोल - X व शंका निरसन सत्र

Lesson 11  •  Jan 31  •  1h 7m

Jan

31

राज्यघटना व भूगोल - III

Lesson 12  •  Jan 31  •  1h 41m

Feb

1

राज्यघटना व भूगोल - XI

Lesson 13  •  Feb 1  •  1h 30m

Feb

2

राज्यघटना व भूगोल - XII

Lesson 14  •  Feb 2  •  1h 5m

Feb

3

संकीर्ण सामान्यज्ञान - I

Lesson 15  •  Feb 3  •  1h 23m

Feb

4

संकीर्ण सामान्यज्ञान - II व शंका निरसन सत्र

Lesson 16  •  Feb 4  •  1h 23m

Feb

5

टेस्ट - III

Lesson 17  •  Feb 5  •  1h 5m

+ See all lessons