Complete Course on Current Affairs for Combined Prelims 2020

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

Complete Course on Current Affairs for Combined Prelims 2020

Ajaykumar Gosavi

या कोर्समध्ये अजयकुमार हनुमंत गोसावी तुम्हाला चालू घडामोडींवर सखोल ज्ञान देतील. हा अभ्यासक्रम एमपीएससी परीक्षेची तयारी करणार्‍या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल. त्यांच्या तयारीच्या कोणत्याही टप्प्यातील शिकणा्... Read more
Ended on May 29

Apr 16 - May 29, 2021

39 lessons

2 quizzes

0 practices

0 questions by educators

Week 1

Apr 12 - 18

3 lessons

Apr

16

प्रमुख नेमणुका - l

Lesson 1  •  Apr 16  •  1h 15m

Apr

17

प्रमुख नेमणुका - lI

Lesson 2  •  Apr 17  •  1h 17m

Apr

18

निधन वार्ता - l

Lesson 3  •  Apr 18  •  1h 10m

Week 2

Apr 19 - 25

6 lessons

Apr

19

निधन वार्ता - II आणि शंका निरसन सत्र

Lesson 4  •  Apr 19  •  1h 17m

Apr

20

राजकीय घडामोडी - l

Lesson 5  •  Apr 20  •  1h 10m

Apr

21

राजकीय घडामोडी - ll

Lesson 6  •  Apr 21  •  1h 19m

Apr

23

राजकीय घडामोडी - lll आणि शंका निरसन सत्र

Lesson 7  •  Apr 23  •  1h 6m

Apr

24

आर्थिक घडामोडी - l

Lesson 8  •  Apr 24  •  1h 3m

Apr

25

आर्थिक घडामोडी - ll

Lesson 9  •  Apr 25  •  57m

Week 3

Apr 26 - May 2

6 lessons • 1 quiz

Apr

26

आर्थिक घडामोडी - lll

Lesson 10  •  Apr 26  •  1h 17m

Apr

27

महत्त्वाची विधेयके - l आणि शंका निरसन सत्र

Lesson 11  •  Apr 27  •  1h

Apr

29

महत्त्वाचे अहवाल व निर्देशांक - l

Lesson 12  •  Apr 29  •  1h 11m

Apr

30

महत्त्वाचे अहवाल व निर्देशांक - ll

Lesson 13  •  Apr 30  •  57m

quiz

Weekly Quiz

Quiz 1  •  Missed  •  Apr 30

Apr

30

महत्त्वाची विधेयके - ll

Lesson 14  •  Apr 30  •  58m

May

1

महत्त्वाचे अहवाल व निर्देशांक - lll आणि शंका निरसन सत्र

Lesson 15  •  May 1  •  1h 11m

+ See all lessons