Company Logo

Course on Polity for ASO Combine Mains Exam

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

Course on Polity for ASO Combine Mains Exam

Prakash Ingle

या अभ्यासक्रमात सर प्रकाश इंगळे आपल्याला भारतीय राज्यघटनेतील भारतीय शासन आणि राजकारणाचे सर्वसमावेशक विहंगावलोकन देतील. एमपीएससीची तयारी करणार्‍या इच्छुकांसाठी हा कोर्स उपयुक्त ठरेल. त्यांच्या तयारीच्या कोणत्याही ट... Read more
Ended on Aug 27

Jul 12 - Aug 27, 2021

34 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Jul 12 - 18

6 lessons

Jul

12

भारतातील घटनात्मक विकास

Lesson 1  •  Jul 12  •  1h 24m

Jul

14

प्रस्तावना - भारतीय राज्यघटना

Lesson 2  •  Jul 14  •  1h 1m

Jul

14

घटना निर्मितीप्रक्रिया -भारताच्या घटनेची ठळक वैशिष्ट्ये

Lesson 3  •  Jul 14  •  46m

Jul

15

शंका निरसन सत्र

Lesson 4  •  Jul 15  •  1h 18m

Jul

16

उद्देश पत्रिका कलम1 ते4 संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र

Lesson 5  •  Jul 16  •  1h 48m

Jul

17

कलम 5 ते 11 नागरिकत्व आणि इतर संकल्पना

Lesson 6  •  Jul 17  •  1h 26m

+ See all lessons
warningNo internet connection