Company Logo

Lessons

24 lessons • 5h

आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास : कोर्स बद्दल माहिती

12m 01s

प्राचीन महाराष्ट्राचा इतिहास : भाग 1

12m 36s

प्राचीन महाराष्ट्राचा इतिहास : भाग 2

13m 25s

प्राचीन महाराष्ट्राचा इतिहास : भाग 3

12m 43s

मध्ययुगीन महाराष्ट्राचा इतिहास : भाग 1

11m 30s

मध्ययुगीन महाराष्ट्राचा इतिहास : भाग 2

11m 35s

मध्ययुगीन महाराष्ट्राचा इतिहास : भाग 3

11m 52s

मध्ययुगीन महाराष्ट्राचा इतिहास : भाग 4

11m 39s

मध्ययुगीन महाराष्ट्राचा इतिहास : भाग 5

12m 15s

19 व्या शतकातील महाराष्ट्रातील प्रबोधन

12m 50s

महाराष्ट्रातील समाजसुधारक भाग 1

12m 12s

महाराष्ट्रातील समाजसुधारक भाग 2

12m 16s

महाराष्ट्रातील समाजसुधारक भाग 3

12m 01s

महाराष्ट्रातील समाजसुधारक भाग 4

12m 55s

महाराष्ट्रातील समाजसुधारक भाग 5

13m 11s

महाराष्ट्रातील समाजसुधारक भाग 6

13m 20s

महाराष्ट्रातील धार्मिक सुधारणा चळवळी : भाग 1

12m 09s

महाराष्ट्रातील धार्मिक सुधारणा चळवळी : भाग 2

13m 49s

महाराष्ट्रातील प्रमुख उठाव : भाग 1

12m 09s

महाराष्ट्रातील प्रमुख उठाव : भाग 2

14m 03s

महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादाची कारणे : 1985 ते 1920

11m 32s

मवाळ / नेमस्तांचा कालखंड : 1885 ते 1905

11m 01s

लोकमान्य टिळक व जहाल कालखंड : 1905 ते 1920

13m 02s

चतुःसुत्री कार्यक्रम व लखनौ करार

13m 43s

warningNo internet connection