Company Logo

आधुनिक भारताचा इतिहास - एक दृष्टिक्षेप

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

आधुनिक भारताचा इतिहास - एक दृष्टिक्षेप

Prakash Ingle

या अभ्यासक्रमात प्रकाश इंगळे आधुनिक भारताच्या इतिहासाचे सखोल ज्ञान देतील. जे एमपीएससीची तयारी करीत आहेत त्यांच्यासाठी हा कोर्स उपयुक्त ठरेल. अभ्यासक्रमाच्या तयारीच्या कोणत्याही टप्प्यावर अभ्यासक्रमाचा फायदा होईल... Read more
Ended on Jul 12

Jun 24 - Jul 12, 2021

15 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Jun 21 - 27

3 lessons

Jun

24

आधुनिक भारताचा इतिहास - एक दृष्टिक्षेप

Lesson 1  •  Jun 24  •  1h 20m

Jun

25

मैसूर राज्य आणि इंग्रज - मैसूर युद्ध मराठा साम्राज्य इंग्रज - मराठा युद्ध

Lesson 2  •  Jun 25  •  1h 42m

Jun

26

तैनाती फौज पद्धत - खालसा धोरण ब्रिटिशांचे आणि प्रशासकीय धोरण

Lesson 3  •  Jun 26  •  1h 59m

+ See all lessons
warningNo internet connection