2023 मधील MPSC परीक्षांसाठी राज्यशास्त्रावरील परिपूर्ण कोर्स

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

2023 मधील MPSC परीक्षांसाठी राज्यशास्त्रावरील परिपूर्ण कोर्स

Abhijit Rathod

या अभ्यासक्रमात अभिजीत राठोड सर आपणास राज्यशास्त्र चे सखोल ज्ञान देतील. एमपीएससी/युपीएससी (मराठी) (वर्णनात्मक आणि वस्तुनिष्ठ) ची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांसाठी हा कोर्स उपयुक्त ठरेल. अभ्यासाच्या कोणत्याही टप्प्यावर... Read more
Ended on Apr 29

Mar 9 - Apr 29, 2023

45 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Mar 6 - 12

3 lessons

Mar

9

अभ्यासक्रम

Lesson 1  •  Mar 9  •  57m

Mar

10

राज्यव्यवस्था काही संकल्पना

Lesson 2  •  Mar 10  •  49m

Mar

11

संविधान सभा

Lesson 3  •  Mar 11  •  54m

Week 2

Mar 13 - 19

6 lessons

Mar

13

प्रस्तावना

Lesson 4  •  Mar 13  •  55m

Mar

14

शंका व निवारण सत्र

Class was cancelled by the Educator

Mar

15

प्रस्तावनीची तत्वे

Lesson 6  •  Mar 15  •  34m

Mar

16

भारतीय भूभाग व राज्यक्षेत्र

Lesson 7  •  Mar 16  •  56m

Mar

17

संघराज्य व्यवस्था

Lesson 8  •  Mar 17  •  40m

Mar

18

भारतीय संघराज्याची वैशिष्ट्ये

Class was cancelled by the Educator

Week 3

Mar 20 - 26

6 lessons

Mar

20

शंका व निवारण सत्र

Lesson 10  •  Mar 20  •  26m

Mar

21

नागरिकत्व

Lesson 11  •  Mar 21  •  56m

Mar

22

मूलभूत हक्क

Lesson 12  •  Mar 22  •  41m

Mar

23

समानता

Lesson 13  •  Mar 23  •  49m

Mar

24

समानते संबंधित तरतुदी

Lesson 14  •  Mar 24  •  46m

Mar

25

शंका व निवारण सत्र

Class was cancelled by the Educator

+ See all lessons