வியூகம் - Complete Course on Strategy to Clear Group 4 and VAO Exams

Thumbnail
PREVIEW
Tamil

வியூகம் - Complete Course on Strategy to Clear Group 4 and VAO Exams

Maria Jacob Stani Raja

In this course, Maria Jacob Stani Raja will provide in depth knowledge of Strategy to Clear Group 4 and VAO Exams. The course will be helpful for aspirants preparing for TNPSC Group 4 and VAO. Learners at any st... Read more
Ended on Feb 13

Feb 9 - Feb 13, 2022

5 lessons
0 practices

0 questions by educators

Schedule

Feb 9 - Feb 13

5 lessons

Feb

9

Strategy 1 : வியூகம் காட்டாயம் தேவை

Lesson 1  •  Feb 9  •  1h

Feb

9

Strategy 2: படத்திட்டத்தின் முக்கியத்துவம் உணர்தல்

Lesson 2  •  Feb 9  •  1h 3m

Feb

11

Strategy 3 : முந்தைய ஆண்டு கேள்விகள் போட்டி தேர்வின் தாரக மந்திரம்

Lesson 3  •  Feb 11  •  1h 3m

Feb

12

Strategy 4 :ஒழுக்கம் , விடாமுயற்சி , போராட்ட குணம் இருந்தால் வெற்றி நமதே

Lesson 4  •  Feb 12  •  1h

Feb

13

திருப்புதல் மற்றும் தேர்வு பயிற்சி தயாரிப்பை முழுமை பெறச்செய்கிறது மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 5  •  Feb 13  •  2h 29m

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd