Company Logo

ಪಿ. ಎಸ್. ಐ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ

Thumbnail
PREVIEW
Kannada

ಪಿ. ಎಸ್. ಐ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ

Venkatesha P

ಈ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ಪಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಎಸ್‌ಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ತಯಾರಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಕೋರ... Read more
Ended on Nov 14

Nov 4, 2021 - Nov 14, 2021

10 lessons
    COMPANY
  • About us
  • Careers
  • Blogs
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
EDUCATOR APP
Play Store
App Store
warningNo internet connection