Company Logo

ಪಿ. ಎಸ್. ಐ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ

Thumbnail
PREVIEW
Kannada

ಪಿ. ಎಸ್. ಐ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ

Venkatesha P

ಈ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ಪಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಎಸ್‌ಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ತಯಾರಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಕೋರ... Read more
Ended on Nov 14

Nov 4, 2021 - Nov 14, 2021

10 lessons

Schedule

Nov 4 - Nov 14 • 10 lessons
Nov

4

ಸಿಂಧೂ ಬಯಲಿನ ನಾಗರಿಕತೆ

Lesson 1  •  Nov 4  •  1h 40m

Nov

5

ಬೌದ್ಧ ಹಾಗೂ ಜೈನ ಧರ್ಮ

Lesson 2  •  Nov 5  •  1h 35m

Nov

6

ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

Lesson 3  •  Nov 6  •  1h 36m

Nov

7

ಶೃಂಗರು, ಕಣ್ವರು, ಶಾತವಾಹನರು, ಕುಶಾನರು ಮತ್ತು ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 4  •  Nov 7  •  1h 38m

Nov

8

ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವರ್ಧನರು

Lesson 5  •  Nov 8  •  1h 34m

Nov

9

ಬನವಾಸಿ ಕದಂಬರು, ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗರು & ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರು

Lesson 6  •  Nov 9  •  1h 31m

Nov

11

ಕಂಚಿಯ ಪಲ್ಲವರು, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು & ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು

Lesson 7  •  Nov 11  •  1h 34m

Nov

12

ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರು ಮತ್ತು ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 8  •  Nov 12  •  1h 32m

Nov

13

ಮೊಘಲರು

Lesson 9  •  Nov 13  •  1h 31m

Nov

14

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 10  •  Nov 14  •  1h 32m

warningNo internet connection