Company Logo
Gujarati

સંખ્યા જ્ઞાન

5

2 ratings

2 reviews

Krunal Joshi

બિનસચિવાલય કલાર્ક તથા તલાટી તથા Gpsc, gsssb and gpssb દ્વારા લેવાતી તમામ પરીક્ષા માટે "સંખ્યા જ્ઞાન" ટોપીક ની સરળ ભાષા માં સમજુતી

Reviews

5

2 reviews

Raval Tinu

reviewed on Feb 20, 2019

sir bv j saras rite smajavyu che ..thanx sir ..good work....

Suresh Patel

reviewed on Feb 19, 2019

Very easy sir..thank u