Company Logo

Lessons

19 lessons • 1h 57m

3.स्थानिक स्वराज्य संस्था/ पंचायत राज म्हणजे काय

10m 12s

5.बलवंतराय मेहता आणि अशोक मेहता समिती आणि शिफारशी

7m 15s

पंचायत राज - आणि स्पर्धा परीक्षा

6m 06s

2. पंचायत राज व्यवस्था :- प्राचीन ते आजपर्यंतचा इतिहास

8m 32s

4.पंचायत राज संदर्भातील ब्रिटिशकालीन विविध कायदे

7m 52s

स्वातंत्र्योत्तर भारतातील आणि महाराष्ट्रातील पंचायत व्यवस्था

9m 43s

अशोक मेहता आणि तखतमल जैन अभ्यास गट

6m 25s

G V K राव, L.M.सिंघवी & P.K.थांगण समिती

8m 51s

महाराष्ट्रातील विविध समित्या:- वसंतराव नाईक समिती

8m 06s

ल. ना. बोनगीरवर, बाबुराव काळे, पी.बी. पाटील समिती

10m 53s

पंचायतराज संबंधित घटनादुरुत्या

6m 53s

73वी घटनादुरुस्ती +11 वे परिशिष्ट

13m 21s

74वी घटनादुरुस्ती+12वे परिशिष्ट

13m 37s

ग्रामपंचायत- रचना,कार्य & सरपंच इ.भाग-१

11m 10s

ग्रामपंचायत - भाग-२

10m 34s

ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रिया, खर्च,पात्रता,मानधन इ.

11m 28s

ग्रामसेवक- निवड,वेतन,जबाबदारी,कार्य इ.

9m 31s

ग्रामसभा- कार्य ,उपयुक्तता इ.

9m 38s

सरपंच- उपसरपंच, निवडणूक,कार्य बडतर्फी

9m 18s

warningNo internet connection