ಪ್ರಬಂಧ ಬರವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್

Thumbnail
PREVIEW
Kannada

ಪ್ರಬಂಧ ಬರವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್

Mallappa Sangati

ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಂಗತಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೆಎಎಸ್ / ಪಿಎಸ್ಐ / ಇಎಸ್ಐ / ಐಎಎಸ್ ಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಎಸ್‌ಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಈ ತರಗತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್... Read more
Ended on Jul 27

Jun 23 - Jul 27, 2021

30 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Jun 21 - 27

4 lessons

Jun

23

ಪಿಎಸ್ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ತಯಾರಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪರಿಚಯ

Lesson 1  •  Jun 23  •  1h 26m

Jun

24

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ

Lesson 2  •  Jun 24  •  1h 31m

Jun

25

ISRO

Lesson 3  •  Jun 25  •  1h 31m

Jun

26

ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ NEP (2020) ಮತ್ತು ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 4  •  Jun 26  •  1h 31m

Week 2

Jun 28 - Jul 4

6 lessons

Jun

28

ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳು

Lesson 5  •  Jun 28  •  1h 31m

Jun

29

ಪಕ್ಷಾಂತರ ವಿರೋಧಿ

Lesson 6  •  Jun 29  •  1h 16m

Jun

30

ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ

Lesson 7  •  Jun 30  •  56m

Jul

1

ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 8  •  Jul 1  •  1h 31m

Jul

2

ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

Lesson 9  •  Jul 2  •  1h 32m

Jul

3

ಇ-ಆಡಳಿತ

Lesson 10  •  Jul 3  •  1h 32m

Week 3

Jul 5 - 11

6 lessons

Jul

5

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ

Lesson 11  •  Jul 5  •  1h 32m

Jul

6

ಕಪ್ಪು ಹಣ ಮತ್ತು ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 12  •  Jul 6  •  1h 30m

Jul

7

ಮಾಧ್ಯಮ

Lesson 13  •  Jul 7  •  1h 30m

Jul

8

ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು

Lesson 14  •  Jul 8  •  1h 31m

Jul

9

ಮಾಬ್ ಲಿಂಚಿಂಗ್

Lesson 15  •  Jul 9  •  1h 33m

Jul

10

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 16  •  Jul 10  •  1h 32m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd