நவீன இந்தியா மற்றும் இந்திய தேசிய இயக்கம் குறித்த பாடநெறி

Thumbnail
PREVIEW
Tamil

நவீன இந்தியா மற்றும் இந்திய தேசிய இயக்கம் குறித்த பாடநெறி

Abdul Khadar

இந்த பாடத்திட்டத்தில், அப்துல் காதர் இந்திய தேசிய இயக்கம் குறித்த ஆழமான அறிவை வழங்குவார். யுபிஎஸ்சிக்கு தயாராகும் ஆர்வலர்களுக்கு இந்த அமர்வு உதவியாக இருக்கும். எந்த கட்டத்திலும் கற்பவர்களுக்கு நிச்சயமாக பயன் கிட... Read more
Ended on Dec 30

Oct 18 - Dec 30, 2021

30 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Oct 18 - 24

3 lessons

Oct

18

நவீன காலஇந்தியா பாட நெறிகளின் சுருக்கம்

Lesson 1  •  Oct 18  •  1h 45m

Oct

19

ஐரேப்பியர்களின் வருகை - II

Lesson 2  •  Oct 19  •  1h 46m

Oct

20

ஐரேப்பியர்களின் வருகை - I

Lesson 3  •  Oct 20  •  1h 25m

Week 2

Oct 25 - 31

3 lessons

Oct

27

இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் ஒருங்கிணைப்பு - I

Lesson 4  •  Oct 27  •  1h 23m

Oct

28

கர்நாட்டிக் போர் | சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 5  •  Oct 28  •  1h 44m

Oct

29

இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் ஒருங்கிணைப்பு - II

Lesson 6  •  Oct 29  •  1h 45m

Week 3

Nov 1 - 7

5 lessons

Nov

2

கவர்னர் ஜென்ரல் பகுதி - II

Lesson 7  •  Nov 2  •  1h 29m

Nov

3

சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 8  •  Nov 3  •  1h 10m

Nov

4

கவர்னர் ஜென்ரல் பகுதி - I

Lesson 9  •  Nov 4  •  1h 38m

Nov

5

சமூக சீர்திருத்தங்கள் - I

Lesson 10  •  Nov 5  •  1h 32m

Nov

6

சுயாட்சி இயக்கம்,

Lesson 11  •  Nov 6  •  1h 12m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd