ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ

Thumbnail
Kannada

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ

Chidanand Padadale

ಈ ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ (ಜನರಲ್‌ ಸೈನ್ಸ್)‌ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಫರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. Read more
Ended on Nov 14

Oct 21 - Nov 14, 2023

12 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Oct 16 - 22

1 lesson

Oct

21

ಬೆಳಕು

Class was cancelled by the Educator

Week 2

Oct 23 - 29

6 lessons

Oct

27

ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವ

Lesson 2  •  Oct 27  •  1h 30m

Oct

27

ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ತಾಪ

Lesson 3  •  Oct 27  •  1h 30m

Oct

28

ಧಾತುಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ

Lesson 4  •  Oct 28  •  1h 30m

Oct

28

ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ

Lesson 5  •  Oct 28  •  1h

Oct

29

ವಿಕಿರಣ ಪಟುತ್ವ

Lesson 6  •  Oct 29  •  1h 30m

Oct

29

ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳು

Lesson 7  •  Oct 29  •  58m

Week 3

Oct 30 - Nov 5

4 lessons

Oct

30

ಇಂಗಾಲದ ಬಹುರೂಪತೆಗಳು

Lesson 8  •  Oct 30  •  1h

Oct

30

ಒತ್ತಡ

Lesson 9  •  Oct 30  •  30m

Oct

31

ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳು

Lesson 10  •  Oct 31  •  1h 32m

Oct

31

ವಿದ್ಯುತ್

Lesson 11  •  Oct 31  •  1h

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd