ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ

Thumbnail
PREVIEW
Kannada

ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ

Imamsab Multani

ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ 2022 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Business Studies ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. Read more
Ended on Oct 30

Sep 17 - Oct 30, 2022

9 lessons
0 practices

0 questions by educators

Schedule

Sep 17 - Oct 30

9 lessons

Sep

17

ವ್ಯವಹಾರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

Lesson 1  •  Sep 17  •  35m

Sep

18

ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹುಟ್ಟು

Lesson 2  •  Sep 18  •  31m

Sep

19

ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು

Lesson 3  •  Sep 19  •  36m

Sep

20

ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ

Lesson 4  •  Sep 20  •  31m

Sep

21

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

Lesson 5  •  Sep 21  •  59m

Sep

22

ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು

Lesson 6  •  Sep 22  •  45m

Sep

23

ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ

Lesson 7  •  Sep 23  •  45m

Sep

24

ಗ್ರಾಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ

Lesson 8  •  Sep 24  •  29m

Oct

30

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ / ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಚರ್ಚೆ

Lesson 9  •  Oct 30  •  45m

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd