இந்தியாவின் அரசியல் அமைப்பு குறித்த பாடநெறி

Thumbnail
PREVIEW
Tamil

இந்தியாவின் அரசியல் அமைப்பு குறித்த பாடநெறி

Yugaselvi D

இந்த பாடத்திட்டத்தில், வரவிருக்கும் யுபிஎஸ்சி தேர்வுக்கு இந்திய அரசியலின் முக்கியத்துவத்தை மாணவர்கள் புரிந்துகொள்ள டி.யுகசெல்வி கோபிநாத் உதவுவார். பாடநெறி தமிழில் வழங்கப்படும், அதற்கான குறிப்புகள் ஆங்கிலத்தில் வ... Read more
Ended on Nov 5

Aug 18 - Nov 5, 2021

37 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Aug 16 - 22

3 lessons

Aug

18

இந்தியா அரசியல் அமைப்பு அறிமுகம்

Lesson 1  •  Aug 18  •  1h 59m

Aug

19

இந்தியா அரசியல் அமைப்பு அமைதல்

Lesson 2  •  Aug 19  •  1h 56m

Aug

21

இந்தியா அரசியல் அமைப்பு சிறப்பு அம்சம்

Lesson 3  •  Aug 21  •  1h 49m

Week 2

Aug 23 - 29

6 lessons

Aug

24

அரசியல் அமைப்பு திருத்தம் மற்றும் பெரும்பான்மை வகைகள் மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 4  •  Aug 24  •  1h 31m

Aug

25

அதிகார பகிர்வு கொள்கை

Lesson 5  •  Aug 25  •  1h 55m

Aug

26

முகப்புரை

Lesson 6  •  Aug 26  •  34m

Aug

27

ஒன்றியும் மற்றும் பகுதிகள்

Lesson 7  •  Aug 27  •  1h 57m

Aug

28

குடியுரிமை மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 8  •  Aug 28  •  1h 47m

Aug

29

அடிப்படை உரிமை - I

Lesson 9  •  Aug 29  •  1h 2m

Week 3

Aug 30 - Sep 5

4 lessons

Aug

31

அடிப்படை உரிமை - II

Lesson 10  •  Aug 31  •  1h 21m

Sep

1

அடிப்படை உரிமை - III

Lesson 11  •  Sep 1  •  1h 58m

Sep

2

அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறை கொள்கைகள் - I மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 12  •  Sep 2  •  1h 28m

Sep

3

அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறை கொள்கைகள & அடிப்படை கடமை - II

Lesson 13  •  Sep 3  •  34m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd