Company Logo

இந்தியாவின் அரசியல் அமைப்பு குறித்த பாடநெறி

Thumbnail
PREVIEW
Tamil

இந்தியாவின் அரசியல் அமைப்பு குறித்த பாடநெறி

Yugaselvi D

இந்த பாடத்திட்டத்தில், வரவிருக்கும் யுபிஎஸ்சி தேர்வுக்கு இந்திய அரசியலின் முக்கியத்துவத்தை மாணவர்கள் புரிந்துகொள்ள டி.யுகசெல்வி கோபிநாத் உதவுவார். பாடநெறி தமிழில் வழங்கப்படும், அதற்கான குறிப்புகள் ஆங்கிலத்தில் வ... Read more
Started on Aug 18

Aug 18, 2021 - Oct 15, 2021

37 lessons
    COMPANY
  • About us
  • Careers
  • Blogs
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
EDUCATOR APP
Play Store
App Store
warningNo internet connection