Company Logo

Lessons

76 lessons • 12h 4m

ਮਾਰਕਸਵਾਦ- 1

8m 45s

ਮਾਰਕਸਵਾਦ- 2

8m 34s

ਮਾਰਕਸਵਾਦ-3

9m 46s

ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਸੁਹਜ ਸ਼ਾਸਤਰ

8m 30s

ਮਾਰਕਸਵਾਦ- ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ

9m 55s

ਦ੍ਵੰਦਾਤਮਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦ

10m 47s

ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਲੋਚਨਾ- 1

8m 14s

ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਲੋਚਨਾ -2

8m 39s

ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਲੋਚਨਾ- 3

9m 56s

ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ

8m 44s

ਇਕਾਲਕ ਤੇ ਕਾਲਕ੍ਰਮਿਕ

8m 22s

ਕੜੀਦਾਰ ਤੇ ਲੜੀਦਾਰ

7m 59s

ਲਾਗ ਤੇ ਪੈਰੋਲ, ਚਿੰਨ ਚਿੰਨ੍ਹਕ ਚਿਹਨਤ

10m 23s

ਬਿਰਤਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ

9m 45s

ਲੈਵੀ ਸਟ੍ਰਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੇ ਜੇਮਸਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ

10m 42s

ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿਧੀ

9m 28s

ਰੂਪਵਾਦ

8m 53s

ਰੂਸੀ ਰੂਪਵਾਦ

7m 10s

ਰੂਸੀ ਰੂਪਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

8m 53s

ਨਵ ਅਲੋਚਨਾ - 1

8m 01s

ਨਵ ਅਲੋਚਨਾ - 2

9m 45s

ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਵਾਦੀ ਅਲੋਚਨਾ- 1

9m 24s

ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਵਾਦੀ ਅਲੋਚਨਾ- 2

8m 46s

ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਵਾਦੀ ਅਲੋਚਨਾ- 3

8m 20s

ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਵਾਦੀ ਅਲੋਚਨਾ- 4

8m 52s

ਯਥਾਰਥਵਾਦ

10m 12s

ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਲੱਛਣ

9m 49s

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਤੇ ਕਲਾ

9m 45s

ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਵਾਦ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ

11m 25s

ਅਸਤਿਤ੍ਵਵਾਦ

8m 18s

ਅਸਤਿਤਵਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ

7m 28s

ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ

8m 38s

ਰੁਮਾਂਸਵਾਦ

10m 22s

ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦ ਤੇ ਜੁਝਾਰਵਾਦ

7m 45s

ਸੁਹਜਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਵਾਦ

11m 13s

ਅਭਿਵਿਅੰਜਨਾਵਾਦ

7m 19s

ਨਾਰੀਵਾਦ

7m 32s

ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਰੈਡੀਕਲ ਤੇ ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਰੀਵਾਦ

9m 17s

ਅਸਤਿਤਵਵਾਦੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਉਤਰ ਨਾਰੀਵਾਦ

8m 30s

ਆਧੁਨਿਕਤਾ

8m 30s

ਸਾਹਿਤਕ ਆਧੁਨਿਕਵਾਦ

8m 26s

ਉਤਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ

7m 54s

ਉਤਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਤੇ ਉਤਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵਿਚ ਫਰਕ

7m 43s

ਉਤਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ

8m 54s

ਉਤਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

8m 20s

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

10m 04s

ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਲੋਚਨਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ

10m 25s

ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਲੋਚਨਾ - 1

9m 35s

ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਲੋਚਨਾ-2

9m 30s

ਪੰਜਾਬੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦੇ ਨਵੀਨ ਪਰਿਪੇਖ -1

8m 53s

ਪੰਜਾਬੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦੇ ਨਵੀਨ ਪਰਿਪੇਖ- 2

9m 30s

ਪੰਜਾਬੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

9m 52s

ਪੰਜਾਬੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ- 2

10m 37s

ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ- 1

10m 18s

ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ- 2

9m 27s

ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ- 3

9m 05s

ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਲੋਚਨਾ- 1

10m 58s

ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਲੋਚਨਾ-2

11m 55s

ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਲੋਚਨਾ- 3

11m 24s

ਪੰਜਾਬੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ- 1

9m 34s

ਪੰਜਾਬੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ- 2

9m 39s

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਲੋਚਨਾ- 1

11m 05s

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਲੋਚਨਾ- 2

11m 48s

ਪੰਜਾਬੀ ਅਲੋਚਨਾ- ਅਤੀਤ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ- 1

11m 30s

ਪੰਜਾਬੀ ਅਲੋਚਨਾ ਅਤੀਤ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ- 2

8m 57s

ਪੰਜਾਬੀ ਅਲੋਚਨਾ ਅਤੀਤ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ- 3

11m 43s

ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੁਲਾਂਕਣ- ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਮਾਰਗ 1

10m 52s

ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੁਲਾਂਕਣ- ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਮਾਰਗ 2

10m 30s

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੰਪਾਦਨ- 1

10m 39s

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੰਪਾਦਨ-2

8m 58s

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੰਪਾਦਨ-3

8m 34s

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੰਪਾਦਨ-4

10m 37s

ਬਾਵਾ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਦੀ ਅਧਿਐਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-1

10m 57s

ਬਾਵਾ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਦੀ ਅਧਿਐਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ- 2

9m 40s

ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ- ਸਾਹਿਤਿਆਰਥ 1

11m 18s

ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ- ਸਾਹਿਤਿਆਰਥ 2

12m 11s

warningNo internet connection