ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ - ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್

Thumbnail
PREVIEW
Kannada

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ - ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್

Dhruva Kumar S Hiremath

ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ರವರು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ತರಗತಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಈ ತರಗತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೆಡೆಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗು ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ... Read more
Started on May 4

May 4, 2022 - Jul 27, 2023

49 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

May 2 - 8

4 lessons

May

4

ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಸೆಷನ್

Lesson 1  •  May 4  •  55m

May

5

ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಸೆಷನ್ - ಪಾಲಿಟಿ

Lesson 2  •  May 5  •  52m

May

6

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ

Lesson 3  •  May 6  •  1h 26m

May

7

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣಾ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 4  •  May 7  •  1h 30m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2022 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd

warningNo internet connection