ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ

Thumbnail
Kannada

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ

Irappa Gurulingappa Chougala

ಈ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಈರಪ್ಪ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಚೌಗಲಾ ಸರ್ ಅವರು ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಿಸರ, ಕ್ರೀಡೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಖಕರು, ಪರಂಪರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳ... Read more
Ended on Oct 30

Sep 29 - Oct 30, 2023

27 lessons
0 practices

0 questions by educators

Demo classes

Watch free classes by the educators of this batch

396
Kannada
Current Affairs
PC, PSI, CTI, PDO, KAS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ GK MCQ ಗಳು
9th Jan • 1h

Week 1

Sep 25 - Oct 1

3 lessons

Sep

29

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು

Lesson 1  •  Sep 29  •  1h 7m

Sep

30

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳು

Lesson 2  •  Sep 30  •  1h 5m

Oct

1

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು

Lesson 3  •  Oct 1  •  1h 9m

Week 2

Oct 2 - 8

7 lessons

Oct

2

ಅನುಮಾನಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಚರ್ಚೆ

Lesson 4  •  Oct 2  •  1h 12m

Oct

3

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಸರ್ ಸೈಟ್ಗಳು

Lesson 5  •  Oct 3  •  1h 7m

Oct

4

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಗಳು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

Lesson 6  •  Oct 4  •  1h 8m

Oct

5

ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

Lesson 7  •  Oct 5  •  1h 1m

Oct

6

ಅನುಮಾನಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು MCQ ಗಳ ಚರ್ಚೆ

Lesson 8  •  Oct 6  •  1h 6m

Oct

7

ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು, ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು

Lesson 9  •  Oct 7  •  1h 7m

Oct

8

ಪ್ರಮುಖ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಖಕರು : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

Lesson 10  •  Oct 8  •  1h 3m

Week 3

Oct 9 - 15

6 lessons

Oct

9

ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್: ಕ್ರೀಡಾ ಘಟನೆಗಳು, ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಗಳು

Lesson 11  •  Oct 9  •  1h 3m

Oct

10

ಅನುಮಾನಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು MCQ ಗಳ ಚರ್ಚೆ

Lesson 12  •  Oct 10  •  1h 1m

Oct

11

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಗಳು

Lesson 13  •  Oct 11  •  1h 1m

Oct

12

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಡ್ಡಹೆಸರುಗಳು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

Lesson 14  •  Oct 12  •  1h 2m

Oct

13

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನೃತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ

Lesson 15  •  Oct 13  •  1h 1m

Oct

14

ಅನುಮಾನಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು MCQ ಗಳ ಚರ್ಚೆ

Lesson 16  •  Oct 14  •  1h

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd