ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದ ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್ - ಕರ್ನಾಟಕ PSC

Thumbnail
PREVIEW
Kannada

ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದ ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್ - ಕರ್ನಾಟಕ PSC

Syed Touseef

ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸೈಯದ್ ತೌಸೀಫ್ ಸರ್ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಎಸ್‌ಸಿ - ಕೆಎಎಸ್, ಪಿಎಸ್‌ಐ, ಎಫ್‌ಡಿಎ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಡಿಎಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ... Read more
Ended on Jan 14

Dec 14, 2022 - Jan 14, 2023

29 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Dec 12 - 18

6 lessons

Dec

14

ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ - ಭಾಗ II

Lesson 1  •  Dec 14  •  1h 26m

Dec

14

ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ - ಭಾಗ III

Lesson 2  •  Dec 14  •  1h 22m

Dec

15

ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ - ಭಾಗ I

Lesson 3  •  Dec 15  •  1h 19m

Dec

15

ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ - ಭಾಗ IV

Lesson 4  •  Dec 15  •  1h 11m

Dec

16

ರಾಜ್ಯಪಾಲ - ಭಾಗ I ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ ನಿವಾರಣೆ

Lesson 5  •  Dec 16  •  1h 29m

Dec

17

ರಾಜ್ಯಪಾಲ - ಭಾಗ II

Lesson 6  •  Dec 17  •  1h 31m

Week 2

Dec 19 - 25

8 lessons

Dec

19

ರಾಜ್ಯಪಾಲ - ಭಾಗ III

Lesson 7  •  Dec 19  •  1h 12m

Dec

19

ರಾಜ್ಯಪಾಲ - ಭಾಗ IV

Lesson 8  •  Dec 19  •  1h 2m

Dec

20

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು - ಭಾಗ I

Lesson 9  •  Dec 20  •  1h 13m

Dec

21

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು - ಭಾಗ II ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ ನಿವಾರಣೆ

Lesson 10  •  Dec 21  •  1h 12m

Dec

22

ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಉಪ ಸ್ಪೀಕರ್

Lesson 11  •  Dec 22  •  1h 7m

Dec

23

ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ - ಭಾಗ I

Lesson 12  •  Dec 23  •  1h 11m

Dec

24

ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ - ಭಾಗ II

Lesson 13  •  Dec 24  •  1h 20m

Dec

25

ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ - ಭಾಗ III

Lesson 14  •  Dec 25  •  1h 15m

Week 3

Dec 26 - Jan 1

4 lessons

Dec

26

ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಡಳಿತ - ಭಾಗ I ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ ನಿವಾರಣೆ

Lesson 15  •  Dec 26  •  1h 30m

Dec

27

ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಡಳಿತ - ಭಾಗ II

Lesson 16  •  Dec 27  •  1h 14m

Dec

28

ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು - ಭಾಗ I

Lesson 17  •  Dec 28  •  1h 22m

Jan

1

ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು - ಭಾಗ II

Lesson 18  •  Jan 1  •  1h 33m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd