ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್: ಭಾಗ 1 - ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಎಸ್ಸಿ

Thumbnail
Kannada

ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್: ಭಾಗ 1 - ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಎಸ್ಸಿ

Shivarajkumar Palled

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿವರಾಜ್ ಪಲ್ಲೇದ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಎಸ್ಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವವರು ಕ... Read more
Ended on Jun 30

Mar 7 - Jun 30, 2023

71 lessons
0 practices

0 questions by educators

Demo classes

Watch free classes by the educators of this batch

215
Kannada
Geography
ಇತಿಹಾಸ, ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ MCQs - PSI, PC, KAS,PDO, FDA,SDA
24th Nov • 1h

Week 1

Mar 6 - 12

5 lessons

Mar

7

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು

Lesson 1  •  Mar 7  •  1h 30m

Mar

8

ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಲಯಗಳು

Lesson 2  •  Mar 8  •  1h 28m

Mar

9

ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಲಕ್ಷಣಗಳು

Class was cancelled by the Educator

Mar

10

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ

Lesson 4  •  Mar 10  •  1h 27m

Mar

11

ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಲಕ್ಷಣಗಳು

Lesson 5  •  Mar 11  •  1h 27m

Week 2

Mar 13 - 19

4 lessons

Mar

13

ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ

Lesson 6  •  Mar 13  •  1h 31m

Mar

14

ಬಡತನ

Lesson 7  •  Mar 14  •  1h 31m

Mar

15

ನಿರುದ್ಯೋಗ

Lesson 8  •  Mar 15  •  1h 25m

Mar

16

ಹಣದುಬ್ಬರ(ಅತಿಪ್ರಸರಣ)

Lesson 9  •  Mar 16  •  1h 29m

Week 3

Mar 20 - 26

5 lessons

Mar

20

ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು

Lesson 10  •  Mar 20  •  1h 23m

Mar

21

ನೀತಿ ಆಯೋಗ

Lesson 11  •  Mar 21  •  59m

Mar

22

ಹಣಕಾಸು ವಲಯ

Lesson 12  •  Mar 22  •  1h 24m

Mar

23

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

Lesson 13  •  Mar 23  •  1h 25m

Mar

24

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ

Lesson 14  •  Mar 24  •  1h 14m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd