ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋರ್ಸ್ - KAS/FDA/SDA/PSI/PDO/PC

Thumbnail
Kannada

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋರ್ಸ್ - KAS/FDA/SDA/PSI/PDO/PC

Sharanayya Bhandarimath

ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಶರಣಯ್ಯ ಭಂಡಾರಿಮಠ ಅವರು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಎಸ್‌ಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಸುಮಾರು 29 ಅವಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ... Read more
Ended on Feb 26

Dec 1, 2022 - Feb 26, 2023

29 lessons
0 practices

0 questions by educators

Demo classes

Watch free classes by the educators of this batch

253
Kannada
History
VIRAT - Modern Indian History for PSI/PDO/PC.
21st Dec • 1h
157
163

Week 1

Nov 28 - Dec 4

4 lessons

Dec

1

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ

Lesson 1  •  Dec 1  •  1h

Dec

2

ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡು ಸಮಿತಿ

Lesson 2  •  Dec 2  •  1h 10m

Dec

3

ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ

Lesson 3  •  Dec 3  •  57m

Dec

4

ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯ್ದೆಗಳು

Lesson 4  •  Dec 4  •  59m

Week 2

Dec 5 - 11

7 lessons

Dec

5

ಲಕ್ಷಣಗಳು

Lesson 5  •  Dec 5  •  54m

Dec

7

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

Class was cancelled by the Educator

Dec

7

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ

Lesson 7  •  Dec 7  •  1h 5m

Dec

8

ಪೌರತ್ವ

Lesson 8  •  Dec 8  •  55m

Dec

9

ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು

Lesson 9  •  Dec 9  •  56m

Dec

10

ರಾಜ್ಯನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು

Lesson 10  •  Dec 10  •  23m

Dec

11

ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಗಳು

Lesson 11  •  Dec 11  •  17m

Week 3

Dec 12 - 18

6 lessons

Dec

13

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ

Lesson 12  •  Dec 13  •  57m

Dec

14

ಉದಾರವಾದಿ ತತ್ವಗಳು

Lesson 13  •  Dec 14  •  58m

Dec

15

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

Lesson 14  •  Dec 15  •  59m

Dec

16

ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

Lesson 15  •  Dec 16  •  14m

Dec

17

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

Lesson 16  •  Dec 17  •  1h

Dec

18

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

Lesson 17  •  Dec 18  •  43m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd