ಭಾರತದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾಗ II

Thumbnail
Kannada

ಭಾರತದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾಗ II

Sharanayya Bhandarimath

ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶರಣಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ 30 ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗ... Read more
Ended on Sep 30

Sep 1 - Sep 30, 2023

30 lessons
0 practices

0 questions by educators

Demo classes

Watch free classes by the educators of this batch

210
Kannada
History
VIRAT - Modern Indian History for PSI/PDO/PC.
21st Dec • 1h
137
157

Week 1

Aug 28 - Sep 3

3 lessons

Sep

1

ನೀರಾವರಿ

Lesson 1  •  Sep 1  •  58m

Sep

2

ಕೃಷಿ ಹಣಕಾಸು

Lesson 2  •  Sep 2  •  31m

Sep

3

ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ

Class was cancelled by the Educator

Week 2

Sep 4 - 10

7 lessons

Sep

4

ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು

Lesson 4  •  Sep 4  •  1h 7m

Sep

5

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

Lesson 5  •  Sep 5  •  1h 7m

Sep

6

ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ವಿಕ್ರಯ ಮಂಡಳಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

Lesson 6  •  Sep 6  •  1h

Sep

7

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

Lesson 7  •  Sep 7  •  55m

Sep

8

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದ ಸುಧಾರಣಾ

Lesson 8  •  Sep 8  •  1h 4m

Sep

9

ಬಾಸೆಲ್ ಒಪ್ಪಂದ

Lesson 9  •  Sep 9  •  1h 4m

Sep

10

ಅನಾಣ್ಯಕರಣ

Lesson 10  •  Sep 10  •  59m

Week 3

Sep 11 - 17

7 lessons

Sep

11

ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಭಾರತದ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

Lesson 11  •  Sep 11  •  57m

Sep

12

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ

Lesson 12  •  Sep 12  •  58m

Sep

13

ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ

Lesson 13  •  Sep 13  •  1h 3m

Sep

14

ರೈಲು ಸಾರಿಗೆ

Lesson 14  •  Sep 14  •  1h 21m

Sep

15

ಜಲಸಾರಿಗೆ

Lesson 15  •  Sep 15  •  1h 7m

Sep

16

ವಾಯುಸಾರಿಗೆ

Lesson 16  •  Sep 16  •  1h 1m

Sep

17

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

Lesson 17  •  Sep 17  •  28m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd