ಇತಿಹಾಸದ ಕೋರ್ಸ್ - HSTR

Thumbnail
Kannada

ಇತಿಹಾಸದ ಕೋರ್ಸ್ - HSTR

Imamsab Multani

ಇಮಾಮಸಾಬ್ ಮುಲ್ತಾನಿ ಇತಿಹಾಸದ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಸುಮಾರು 30 ಸೆಷನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸೆಷನ್‌ನ ಅವಧಿಯು ... Read more
Ended on Mar 31

Jan 5 - Mar 31, 2023

63 lessons
0 practices

0 questions by educators

Demo classes

Watch free classes by the educators of this batch

52
Kannada
GPSTR Related Topics
KTET 2023 Psychology QP ANALYSIS 2021
26th Aug • 1h
306

Week 1

Jan 2 - 8

4 lessons

Jan

5

ಆಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಭರತವರ್ಷ

Lesson 1  •  Jan 5  •  1h

Jan

6

ಸಿಂಧೂ ಸರಸ್ವತಿ ನಾಗರಿಕತೆ

Lesson 2  •  Jan 6  •  1h

Jan

7

ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು

Lesson 3  •  Jan 7  •  1h 10m

Jan

8

ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜೈನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಮತಗಳು

Class was cancelled by the Educator

Week 2

Jan 9 - 15

3 lessons

Jan

13

ಬಾದಾಮಿಮ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಂಚಿಯ ಪಲ್ಲವರು

Class was cancelled by the Educator

Jan

14

ಮಾನ್ಯಖೇಟದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಳುಕ್ಯರು

Class was cancelled by the Educator

Jan

15

ಚೋಳರು ಮತ್ತು ದ್ವಾರಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳರು

Lesson 7  •  Jan 15  •  2h 21m

Week 3

Jan 16 - 22

7 lessons

Jan

16

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಿಲಿಜನ್‌ಗಳು

Lesson 8  •  Jan 16  •  1h 45m

Jan

17

6 ರಿಂದ 14 ನೇ ಶತಮಾನ

Lesson 9  •  Jan 17  •  1h

Jan

18

ಭಾರತದ ಮತ ಪ್ರವರ್ತಕರು

Lesson 10  •  Jan 18  •  2h 2m

Jan

19

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

Lesson 11  •  Jan 19  •  1h 26m

Jan

20

ಬಹಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

Lesson 12  •  Jan 20  •  2h

Jan

21

ಗುಪ್ತರು ಮತ್ತು ವರ್ಧನರು

Lesson 13  •  Jan 21  •  1h 21m

Jan

22

ಮೊಘಲರು ಮತ್ತು ಮರಾಠರು

Lesson 14  •  Jan 22  •  1h 13m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd