తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్రపై కోర్సు - రాష్ట్ర ఆవిర్భావంపై సుదీర్ఘ చర్చ

Thumbnail
PREVIEW
Telugu

తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్రపై కోర్సు - రాష్ట్ర ఆవిర్భావంపై సుదీర్ఘ చర్చ

Methri Dattu

In this course, Methri Dattu will provide in-depth knowledge of Telangana Movement. The course will be helpful for aspirants preparing for APPSC & TSPSC. Learners at any stage of their preparation will be benefi... Read more
Ended on Jul 31

Jun 1 - Jul 31, 2022

68 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

May 30 - Jun 5

4 lessons

Jun

1

తెలంగాణ భవన (1948 - 1970) తెలంగాణ సమాజం, కళలు, వాస్తుశిల్పం

Lesson 1  •  Jun 1  •  1h 17m

Jun

2

హైదరాబాద్ సంస్థానం లో తెలంగాణ విలక్షణ సంస్కృతి

Lesson 2  •  Jun 2  •  1h 23m

Jun

3

తెలంగాణ రాష్ట్ర భౌగోళిక స్వరూపం, తెలంగాణ మతాలు, కులాలు

Lesson 3  •  Jun 3  •  33m

Jun

4

తెలంగాణలో ఆశ్రిత కులాలు, తెగలు, పండుగలు, జాతరలు & మరియు సందేహాల స్పష్టికరణ

Lesson 4  •  Jun 4  •  1h

Week 2

Jun 6 - 12

7 lessons

Jun

6

తెలంగాణలోని మరికొన్ని ముఖ్యమైన వారసత్వ కట్టడాలు, పర్యాటక స్థలాలు జిల్లాల వారీగా

Lesson 5  •  Jun 6  •  1h 14m

Jun

7

తెలంగాణలోని బౌద్ధమత, జైనమత క్షేత్రాలు, తెలంగాణ సామాజిక దురాచారాలు - మహిళల పరిస్థితి

Lesson 6  •  Jun 7  •  36m

Jun

9

మీర్ ఉస్మాన్ అలీఖాన్ కాలంలో ఉద్యోగ, సివిల్ సర్వీసెస్ రూల్స్, ఏడవ నిజాం ఫర్మానా

Class was cancelled by the Educator

Jun

10

1919 ముల్కీ నిర్వచనం

Lesson 8  •  Jun 10  •  55m

Jun

11

1948 - 52 మద్య మిలిటరీ & వెల్లోడి పాలనలో ముల్కీ నియమాలు ఉల్లంఘన

Lesson 9  •  Jun 11  •  1h 29m

Jun

12

తెలంగాణ హస్తకళలు & నైపుణ్యాలు, తెలంగాణ జానపద గేయాలు, తెలంగాణ జానపద కళారూపాలు

Lesson 10  •  Jun 12  •  1h 18m

Jun

12

స్వతంత్ర భారతదేశంలో హైదరాబాద్ రాష్ట్రం & మరియు సందేహాల స్పష్టికరణ & మరియు సందేహాల స్పష్టికరణ

Lesson 11  •  Jun 12  •  47m

Week 3

Jun 13 - 19

7 lessons

Jun

13

1952 గైర్ ముల్కీ ఉద్యమం, సిటీ కాలేజ్ సంఘటన, జస్టిస్ జగన్మోహన్రెడ్డి కమిటీ ఏర్పాటు

Class was cancelled by the Educator

Jun

14

1953 తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం డిమాండ్లు, ప్రారంభ చర్చలు, రాష్ట్ర పునర్విభజన (SRC)కమిషన్ ఏర్పాటు

Class was cancelled by the Educator

Jun

15

SRC &చిన్న రాష్ట్రాల ఏర్పాటుపై బి.ఆర్ అంబేద్కర్ అభిప్రాయాలు, సిఫారసుల పై వివిధ నాయకుల ప్రతిస్పందనలు

Lesson 14  •  Jun 15  •  1h 9m

Jun

16

AP రాష్ట్ర ఆవిర్భావం- 1956, పెద్దమనుషుల ఒప్పందం, ప్రాంతీయ కమిటీ & మరియు సందేహాల స్పష్టికరణ

Lesson 15  •  Jun 16  •  1h 28m

Jun

17

1956 - 69 మధ్య తెలంగాణ పరిరక్షణ ఉల్లంఘన, 1969 తెలంగాణ ఉద్యమం, ఉద్యమ కారణాలు

Lesson 16  •  Jun 17  •  1h 21m

Jun

18

ముల్కీ ఉద్యమం, ముల్కీ - నాన్ ముల్కీ అంశాల ఆవిర్భావం & మరియు సందేహాల స్పష్టికరణ

Lesson 17  •  Jun 18  •  56m

Jun

18

ఉద్యమ ప్రారంభం & గమనం

Lesson 18  •  Jun 18  •  1h 6m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd