राज्यसेवा प्रिलिम्स २०२३ साठी चालू घडामोडींचा अभ्यासक्रम पूर्ण करा - MPSC

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

राज्यसेवा प्रिलिम्स २०२३ साठी चालू घडामोडींचा अभ्यासक्रम पूर्ण करा - MPSC

Abhijit Rathod

अभिजित राठोड सर तुम्हाला अभ्यासक्रमाचे सखोल ज्ञान देतील. एमपीएससी/यूपीएससी (मराठी) (वर्णनात्मक आणि वस्तुनिष्ठ) ची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांसाठी हा अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरेल. अभ्यासाच्या कोणत्याही टप्प्याला या कोर्सच... Read more
Ended on May 31

Apr 13 - May 31, 2023

30 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Apr 10 - 16

2 lessons

Apr

13

राज्यसेवा प्रिलिम्स २०२३ साठी चालू घडामोडी - भाग I

Lesson 1  •  Apr 13  •  31m

Apr

14

राज्यसेवा प्रिलिम्स २०२३ साठी चालू घडामोडी - भाग Il

Class was cancelled by the Educator

Week 2

Apr 17 - 23

5 lessons

Apr

17

राज्यसेवा प्रिलिम्स २०२३ साठी चालू घडामोडी - भाग Ill

Class was cancelled by the Educator

Apr

18

राज्यसेवा प्रिलिम्स २०२३ साठी चालू घडामोडी - भाग IV

Class was cancelled by the Educator

Apr

19

शंका व निवारण सत्र

Lesson 5  •  Apr 19  •  27m

Apr

20

राज्यसेवा प्रिलिम्स २०२३ साठी चालू घडामोडी - भाग V

Lesson 6  •  Apr 20  •  26m

Apr

21

राज्यसेवा प्रिलिम्स २०२३ साठी चालू घडामोडी - भाग VI

Lesson 7  •  Apr 21  •  23m

Week 3

Apr 24 - 30

5 lessons

Apr

24

राज्यसेवा प्रिलिम्स २०२३ साठी चालू घडामोडी - भाग VlI

Class was cancelled by the Educator

Apr

25

राज्यसेवा प्रिलिम्स २०२३ साठी चालू घडामोडी - भाग Vlll

Class was cancelled by the Educator

Apr

26

शंका व निवारण सत्र

Class was cancelled by the Educator

Apr

27

राज्यसेवा प्रिलिम्स २०२३ साठी चालू घडामोडी - भाग lX

Class was cancelled by the Educator

Apr

28

राज्यसेवा प्रिलिम्स २०२३ साठी चालू घडामोडी - भाग X

Lesson 12  •  Apr 28  •  23m

+ See all lessons