मराठी व्याकरणावरील परिपूर्ण कोर्स

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

मराठी व्याकरणावरील परिपूर्ण कोर्स

Ashalata Gutte

मराठी व्याकरणावरील परिपूर्ण कोर्स' या कोर्समध्ये मराठी व्याकरण विषय तज्ज्ञ डॉ. आशालता गुट्टे MPSC व इतर सर्व स्पर्धा परीक्षेसाठी विचारल्या जाणाऱ्या मराठी व्याकरणाची सखोलातून तयारी करून घेणार आहेत. शब्द संग्रहाच... Read more
Ended on Jul 7

May 18 - Jul 7, 2022

41 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

May 16 - 22

4 lessons

May

18

संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश मराठी आणि भारतीय लिप्या

Lesson 1  •  May 18  •  2h

May

19

वर्णविचार, वर्णाचे प्रकार, आणि स्वरादी

Lesson 2  •  May 19  •  1h 22m

May

20

मराठी व्याकरण लेखन: व्यंजने, स्वरांत, परवर्ण, संवर्त, आणि मूळप्रकार

Lesson 3  •  May 20  •  1h 55m

May

21

मराठी व्याकरण आणि लेखन: तालव्य, दंतताळव्य, आणि अनुस्वाराचे उच्चार

Lesson 4  •  May 21  •  1h 53m

Week 2

May 23 - 29

6 lessons

May

24

मराठी व्याकरण: समस्या सोडवणे - I

Lesson 5  •  May 24  •  1h 50m

May

25

वाक्प्रचार: समस्या सोडवणे

Lesson 6  •  May 25  •  1h 28m

May

26

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द: समस्या सोडवणे

Lesson 7  •  May 26  •  1h 47m

May

27

मराठी व्याकरण: समस्या सोडवणे - II

Lesson 8  •  May 27  •  1h 56m

May

28

मराठी व्याकरण: समस्या सोडवणे - III

Lesson 9  •  May 28  •  1h 45m

May

29

मराठी व्याकरण: समस्या सोडवणे - IV

Lesson 10  •  May 29  •  1h 41m

Week 3

May 30 - Jun 5

2 lessons

May

30

अलंकार, यमक, स्लेष, सभंग स्लेष, अभंग स्लेष, अर्थालंकार, आणि उत्प्रेक्षा

Lesson 11  •  May 30  •  1h 49m

May

30

अर्थांतरण्यास, विरोधाभास, असंगती, सार, अन्योक्ती, पर्यायोक्त, आणि व्याजस्तुती

Lesson 12  •  May 30  •  1h 28m

+ See all lessons