Company Logo

MarathiPractice & Strategy

यशाची किल्ली - Combined Exam Strategy Class

Jun 30, 2021 • 1h 10m

Avatar

Shrikant Sathe

36M watch mins

या क्लासमध्ये यशाची परिक्रमा या मासिकाचे कार्यकारी संपादक श्रीकांत साठे सर आपल्याला कम्बाईन्ड परीक्षेसाठी अभ्यास कसा करावा, कोणती पुस्तके अभ्यासावी याबाबत मार्गदर्शन करतील.

MarathiPractice & Strategy
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
MarathiPractice & Strategy

नोट्स कशा काढाव्यात? - जाणून घ्या डॉ. प्रिती रूट यांच्या अनुभवातून

Ended on Jul 12, 2020

Dr Preeti Raut

More from Shrikant Sathe

Similar Plus Courses

warningNo internet connection