edu-image
EN

Current Affairs

Year-End Series (YES) - Indian Polity चा आढावा-VI

Feb 6, 2021 • Class was cancelled by the Educator

Avatar
badge

Year-End Series (YES) - Indian Polity चा आढावा या क्लास मधून मी तुम्हाला INDIAN POLITY या विषयाच्या संपूर्ण 2019 या वर्षातील सर्व परीक्षाभिमुख चालू-घडामोडी शिकवणार आहे. तरी सर्वांनी या क्लासचा फायदा घ्यावा जेणेकरून भारतीय राज्यव्यवस्था हा विषय जो चालू घडामोडीना धरून असतो यामध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त मार्क्स घेण्यास मदत होईल.

Read more

114 learners have watched


Similar Classes

More from Subhash Pawar

Similar topic practice

Similar Plus Courses