Company Logo
HindiScience

विजयपथ विज्ञानाचा

Nov 5, 2020 • 50m

Swarashri Wagh

12M watch mins

या लेक्चर मध्ये डॉ स्वरश्री वाघ विज्ञानातील संकल्पना प्रश्नाच्या व विश्लेषणाच्या माध्यमातून स्पष्ट करून देणार. यातील प्रश्न आयोगाच्या धर्तीवर तयार करण्यात आले आहे .या लेक्चर ला येऊन तुमच्या अभ्यासाचा सराव नक्की करा

HindiScience
Thumbnail
warningNo internet connection