Company Logo
Marathi Indian Economy

विज्ञानातील १०० महत्वाचे विषय

Feb 15, 2020 • 1 h 1 m

Sachin Warulkar

2M watch mins

विज्ञानातील १०० महत्वाचे विषय. ह्या क्लास मध्ये सचिन वारूळकर सर विज्ञानाच्या १०० महत्वाच्या टॉपिक बद्दल व अभ्यास नेमका अचूक प्रकारे कसा केल्या जाईल हे १० क्लास मध्ये करून घेणार आहे. हा क्लास MPSC परीक्षेच्या विविध परीक्षेची तयारी करणाऱ्या सर्व विध्यर्थ्याना उपयोग पडेल. कोर्से मध्ये मराठी भाषेमध्ये शिकवलं जाणार असुन नोट्स सुद्धा मराठी मधेच दिल्या जातील.