Company Logo
MarathiState Board Summary

क्रमिक पुस्तकांची उजळणी - वर्ग - ६ विषय - विज्ञान

Apr 20, 2021 • 1h 1m

Swarashri Wagh

11M watch mins

या लेक्चर मध्ये डॉ स्वरश्री वाघ विज्ञान या विषयातील महत्वाच्या संकल्पना क्रमिक पुस्तकांच्या आधारे स्पष्ट करणार आहे .या लेक्चर ला उपस्थित राहा सर्व लेक्चर परीक्षाभिमुख पद्धतीने घेण्यात येतील सर्व लेक्चर परीक्षाभिमुख पद्धतीने घेण्यात येतील यात येऊन गेलेल्या प्रश्नांचे पण चर्चा घेण्यात येते

MarathiState Board Summary
warningNo internet connection