Company Logo

Marathi Indian Economy

महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल भाग 3

Mar 17, 2021 • 54m

Avatar

Sachin Warulkar

72M watch mins

महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल सर्व परीक्षेकरिता उपयुक्त :- ह्या क्लास मध्ये सचिन वारूळकर सर स्पर्धा परीक्षेच्या गतवर्षीच्या सर्व प्रश्नांचा अभ्यास ह्या क्लास मध्ये करून घेणार आहे. हा क्लास MPSC परीक्षेच्या विविध परीक्षेची तयारी करणाऱ्या सर्व विध्यर्थ्याना उपयोग पडेल. कोर्से मध्ये मराठी भाषेमध्ये शिकवलं जाणार

Marathi Indian Economy
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
Marathi Indian Economy

पायाभूत सुविधा व अद्यावत घडामोडी

Ended on May 9, 2020

Abhijit Rathod

More from Sachin Warulkar

Similar Plus Courses

warningNo internet connection