Company Logo
MarathiScience

सा.विज्ञान:महासंग्राम 2.0:स्टेट बोर्ड रिव्हिजन(9th to 12th class)भाग-1

May 3, 2021 • 1h 1m

Ashok Pawar

7M watch mins

महासंग्राम 2.0 या क्लास मध्ये अशोक पवार सर संयुक्त पूर्व व राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी सामान्य विज्ञान-स्टेट बोर्ड 9th to 12th class रिविजन करून घेतील व सविस्तर नोट्स उपलब्ध करून देतील.

MarathiScience
Thumbnail
warningNo internet connection